fbpx

Mladi moraju da budu prioritet ove vlasti, ali i svake naredne!

SAOPŠTENJE

KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS)

 

Mladi moraju da budu prioritet ove vlasti, ali i svake naredne!

 

Beograd, 12. avgust 2016 – Krovna organizacija mladih Srbije povodom Dana mladih organizovala je tribinu „Koliko mladi znače Vladi: kako da mladi budu prioritet ove vlasti, ali i svake naredne?“ na kojoj su učestvovali Nikola Rajičić iz Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima Grada Beograda, Marija Bulat, generalna sekretarka KOMS-a, Aleksandar Voštić iz Ministarstva omladine i sporta i sva tri stuba omladinske politike u Srbiji: Suzana Krstić – Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada, Džemaludin Paučinac – Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Milica Škiljević – Krovna organizacija mladih Srbije.

 

Tom prilikom Marija Bulat je izjavila da roditelji često u Srbiji uče decu da ne treba posebno da se ističu i da profesori često ne podržavaju drugačije ideje svojih učenika i ne ohrabruju ih da kritički razmišljaju. “Treba raditi na tome da se mladi kroz sistem obrazovanja pripremaju da budu aktivni građani ovog društva. Treba raditi na tome da se mladi lično i profesionalno usavršavaju… Jedan od značajnih faktora u razvoju aktivnog učešća mladih su i mehanizmi, odnosno to šta država može da uradi kako bi mladima pružila više prilika da se iskažu.”

 

Kako bi se pitanja mladih prioritizovala u postojećem skupštinskom sazivu i novoizabranoj Vladi Republike Srbije, ali i u svakoj narednoj vlasti, moraju se stvoriti mehanizmi koji će doprineti da institucije sistema adekvatno odgovore na potrebe mladih. Jedan od njih je otvaranje prostora za mlade u sistemu odlučivanja na svim nivoima.

m238074-768x525

 

U tom svetlu, mladi iz Krovne organizacije mladih Srbije traže osnivanje skupštinske mreže mladih, ponovno pokretanje skupštinskog Odbora za omladinu i sport, te stavljanje Zakona o mladima i Zakona o volontiranju u skupštinsku proceduru. Žele da uspostave dijalog između donosioca odluka i mladih u Srbiji, da pomognu vlasti da se u većoj meri bave mladima i da bude veći broj osoba mlađih od 30 godina na izbornim listama i na svim nivoima vlasti.

Povodom izbora nove Vlade i reizbora ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, Krovna organizacija mladih Srbije zajedno sa Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) imajući u vidu važnost uloge državnog sekretara, uputila je pismo Ministarstvu omladine i sporta,  kako bi doprineli procesu biranja osobe koja može da izađe na kraj sa mogućim izazovima. Kako smatraju da je dijalog između države i civilnog društva jako važan, očekuju da će mišljenje biti uvaženo.

 

Pohvalno je što se u ekspozeu premijera našlo prostora za omladinsku politiku (strana 53.), ali problemi mladih ne odnosi se samo na kontekst obrazovanja i položaja na tržištu rada. Potrebe i problemi mladih su dosta složeni i tiču se najrazličitijih oblasti, od nepovoljnog materijalnog položaja mladih – što zbog kasnog osamostaljivanja (čak 2/3 mladih izdržavaju roditelji, a svaka druga aktivna mlada osoba nema posao[1]), što zbog nemogućnosti kombinovanja rada i studiranja (obrazovni sistem je nefleksibilan, samo 7{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} mladih i studira i radi), pa sve do otpora mladih ka aktivizmu, politici i institucijama (visok je broj mladih koji su članovi partija, ali oni su tu da bi dobili posao, a ne zbog aktivizma). Svemu tome doprinose i političke elite koje ignorišu mlade (samo je 7 mladih osoba u Parlamentu, a skupštinski Odbor za omladinu i sport ne postoji od 2012. godine) što sve ukupno gledano dovodi do sve većeg broja mladih koji žele da napuste Srbiju (čak 70{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}).

 

Ukoliko zajedno sarađuju Narodna Skupština Republike Srbije, Vlada Srbije i sva ministarstva obuhvaćena Nacionalnom strategijom za mlade, privreda, mediji, organizacije civilnog društva i sami mladi tek tada može doći do pomaka u unapređenju životnog standarda mladih.

 

Pitanje mladih nije pitanje samo jednog ministarstva, jedne institucije ili jedne organizacije, pitanje mladih je pitanje svih nas, razvojno pitanje svakog društva koje ulaže u sadašnjost i budućnost.

 

Kontakt za medije:

Marija Stevuljević | marija.stevuljevic@koms.rs | +38169738445 | koms.rs

 

 

O Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. KOMS radi na aktivnom uključivanju mladih iz društveno manje zastupljenih kategorija u procese donošenja odluka. U svom članstvu ima 92 organizacije mladih i organizacija za mlade sa teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). Više o KOMS-u na: koms.rs.

 

[1] Istražiivanje Mladi u Srbiji 2015. V. http://www.stari.koms.rs/mladi-u-srbiji-2015/

 

Preuzmite saopštenje OVDE.