fbpx
Poziv za učešće u formiranju Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Poziv za učešće u formiranju Regionalne kancelarije za saradnju mladih

BEOGRAD – Krovna organizacija mladih Srbija, kao članica Radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih, uputila je poziv organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji da se priključe konsultacijama u procesu formiranja ovog radnog tela. Organizacije svoje predstavnike mogu prijaviti do 15. novembra.

U cilju intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, na Konferenciji lidera Zapadnog Balkana održanoj u Beču, 27. avgusta 2015. godine uz prisustvo i otvorenu podršku svih relevantnih aktera iz Evropske unije, usvojena je Zajednička Deklaracija kojom se predviđa osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO).

Imajući u vidu kompleksnost procesa formiranja regionalnog tela koje će obezbediti zajedničko delovanje regiona i saradnju mladih, svih šest potpisnika deklaracije sa Zapadnog Balkana (Srbija, BiH, Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Albanija) su se usaglasile da je neophodno formiranje Radne grupe koja će pripremiti predloge o misiji, strukturi, aktivnostima i načinu finansiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kaže se u pozivu.

Radna grupa je telo sastavljeno od dvoje predstavnika po potpisniku i čine ga jedan predstavnik institucije i jedan predstavnik omladinskog sektora. U ime Republike Srbije u ovu Radnu grupu su delegirani predstavnik Ministarstva omladine i sporta i predstavnica Krovne organizacije mladih Srbije.

Uvažavajući značaj uključivanja svih relevantnih aktera omladinske politike na nacionalnom nivou, ali imajući u vidu i razvijenu strukturu civilnog društva u Republici Srbije, Krovna organizacija mladih Srbije poziva i druge zainteresovane organizacije civilnog društva u Srbiji da se priključe konsultacijama u procesu formiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih i na taj način doprinesu kvalitetu predloga Republike Srbije.

Zainteresovane organizacije, zajedno za KOMS-om, učestvovaće u procesu razmatranja i kreiranja predloga koji će biti dalje predstavljeni na internim sastancima Radne grupe.

Sve organizacije koje žele da prijave svoje predstavnike za učešće u ovom procesu to mogu učiniti putem mejla office@koms.rs sa naznakom “Prijava za konsultacije povodom formiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih”.

Rok za prijavu je 15. novembra.

Za dodatne informacije, zainteresovani mogu kontaktirati generalnu sekretarku KOMS-a Mariju Bulat putem mejla marija.bulat@koms.rs ili telefonom na broj 069 738 443.