fbpx

Prvi put zemlje regiona složne da je neophodna saradnja mladih u regionu

 

 

Zajedničko saopštenje

KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS) i BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE (BOŠ)

Prvi put zemlje regiona složne da je neophodna saradnja mladih u regionu!

VREME: 25. mart 2016. godine

MESTO: Beograd, hotel 88 rooms, Takovska 49

 

Beograd, 25. mart 2016 – Proces osnivanja Kancelarije, tzv. Berlinski proces započet je još 2014. godine na Samitu lidera Zapadnog Balkana tada je istaknuta potreba za intenzivnijom saradnjom zemalja regiona, a posebno među mladima. Ova inicijativa je formalizovana avgusta 2015. godine kada je u Beču potpisana Zajednička deklaracija kojom se predviđa osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO). Zemlje potpisnice su: Republika Srbija, Albanija, Makedonija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina i Kosovo*. Ovim su stvoreni politički i institucionalni uslovi za formiranje Radne grupe koja je u periodu od oktobra 2015. godine do marta 2016. godine aktivno radila na pripremi svih predloga dokumenata neophodnih za uspostavljanje i funkcionisanje Kancelarije, a koja je sastavljena od predstavnika institucija nadležnih za pitanja mladih i predstavnika omladinskog sektora. Objedinjeni predlog dokumenta poslat je na razmatranje svim Vladama zemalja Zapadnog Balkana, a formiranje Kancelarije očekujemo nakon sledećeg Samita lidera Zapadnog Balkana koji će biti održan u Parizu, 4. jula ove godine. Ovim se pokazuje da mladi prepoznaju potrebu za saradnjom i da imaju ključnu ulogu u stvaranju stabilnosti, mira, dijaloga, tolerancije i dobrosusedskih veza.

 

RYCO je zamišljen kao održivi mehanizam saradnje i razmene ideja, znanja i iskustva mladih na Zapadnom Balkanu. Kancelarija će imati pravni status međunarodne organizacije sa sedištem u Tirani u Albaniji. Programske celine razmene biće moguće na četiri teme: aktivizam i participacija, obrazovanje, istraživanje i nauka, kultura i sport, a učesnici programa biće mladi 15-29 godina.

 

Snežana Klašnja pomoćnica Ministra za omladinu Ministarstva omladine i sporta izjavila je da su mladi ljudi prvi i najznačajniji nosioci promena i to sada u ovom trenutku, i da očekuje da će upravo mladi dati svoj doprinos razvoju ove Kancelarije kako bi se inkorporirale ideje mladih ali i izazovi sa kojima se suočavaju. Đuro Blanuša iz istog Ministarstva dodao je da je politička podrška je bila važan preduslov u formalizovanju ove inicicijative, ali da svakako ne smemo prevideti ni ogroman doprinos civilnog sektora u kreiranju predloga.

 

Frenk Moravic iz Francusko-nemačke kancelarije za mlade je obrativši se prisutnima istakao najvažnije elemente koji moraju da budu deo ove inicijative, a to su već naučene lekcije koje treba da prenesemo na kontekst RYCO-a. Jedna od najvažnijih lekcija je kontekst evro-integracija, interkulturalno učenje i učenje istorije, kako bi se što bolje razumela druga strana te podrška civilnom društvu.

 

Osnovna uloga mandata RYCO je pružanje podrške projektima za mlade i jačanje kapaciteta mladih u regionu u okviru tema kojima će se baviti Kancelarija kao što su pomirenje, suočavanje sa prošlošću, participacija i aktivizam mladih, interkulturalna razmena i učenje, istakla je Marija Bulat, generalna sekretarka KOMS-a.

 

Nakon predstavljanja koncepta za osnivanje RYCO, učesnici su nastavili diskusiju o samim programima RYCO i šta zapravo oni donose institucijama i organizacijama civilnog društva. Pored toga, bilo je reči i o odabiru omladinskog predstavnika u UO ove Kancelarije. Radna grupa koja je radila na preporukama koga delegirati u Upravni odbor RYCO zaključila je da iskustvo u vođenju projekata neće biti od presudnog značaja, ali kvaliteti koji se traže su: nezavisnost, integritet, deljenje vrednosti koje su kompatibilne sa misijom RYCO.

 

Bez zajedničkog delovanja svih aktera, državnih i nedržavnih i samih mladih, nema trajnog mira i stabilnosti u regiji Zapadnog Balkana. Mladi imaju ključnu ulogu u ovim procesima, jer bez aktivnog učešća mladih nema društvenog razvoja, samim tim ni kvalitetnijeg života svih nas.

 

 

Kontakt za medije: Marija Stevuljević | marija.stevuljevic@koms.rs | +38169738445 | www.koms.rs

 

O Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. KOMS ima 87 organizacija mladih i za mlade u svom članstvu, sa čitave teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). Više o KOMS-u na: koms.rs.