fbpx

Preuzmite besplatno Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

smerniceBezbednost mladih predstavlja značajan deo Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Uključivanjem bezbednosti među prioritetne oblasti Strategije prepoznato je da bezbednost čini važan deo svakodnevnog života mladih žena i muškaraca u Srbiji i da predstavlja pretpostavku održivog i inkulzivnog razvoja, a ne isključivo stvar ,„visoke politike”. Na ovaj način takođe je uočena potreba promovisanja sveobuhvatnog shvatanja bezbednosti, ali i činjenica da društvena grupa mladih ima specifične bezbednosne potrebe i probleme koji zahtevaju razvijanje posebnog pristupa.

Da bi se na ove potrebe i probleme odgovorilo, neophodno je angažovanje raznovrsnih aktera na svim nivoima političkog i društvenog života. Ipak, ljudska bezbednost mladih muškaraca i žena pre svega mora biti predmet razmatranja i delovanja na lokalnom nivou jer u okviru lokalne zajednice mladi neposredno ostvaruju svoja prava da „u potpunosti razvijaju svoj potencijal i doprinose ličnom i društ venom razvoju i dobrobiti.”¹ Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade namenjene su prevashodno akterima lokalne samouprave, kao nosiocima aktivnosti formulisanja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za mlade (LAPM), ali i samim mladima. Cilj je i da se, kroz proces formulisanja LAPM, mladi što više zainteresuju za temu bezbednosti, edukuju i uključe u proces donošenja odluka u ovoj oblasti. Na ovaj način Smernice za uključivanje bezbednosti u LAPM (u daljem tekstu: ,,Smernice”) doprineće unapređenju uslova za razvijanje bezbednosne kulture mladih u Srbiji, ali i njihovoj spremnosti za suočavanje sa bezbednosnim izazovima jer samo pripremljeni mladi mogu postati odgovorni odrasli građani i građanke. Zato su Smernice namenjene i svim drugim akterima lokalne omladinske i bezbednosne politike, ali i svim građanima i građankama zainteresovanim za praćenje i unapređenje lokalne be zbednosti.

Autorka: Marina Tadić u saradnji sa Petrom Delićem

Godina izdavanja: 2016.

Preuzmite publikaciju: Download

 

¹ Nacionalna strategija za mlade 2015-2025, Službeni glasnik RS, br. 22/2015, str. 6.