fbpx

Poziv na konferenciju o Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih

POZIVNICA ZA KONFERENCIJU

U susret programima Regionalne kancelarije za saradnju mladih

 

Zadovoljstvo nam je da Vas u ime Ministarstva omladine i sporta, Beogradske otvorene škole i Krovne organizacije mladih Srbije, pozovemo da prisustvujete konferenciji „U susret programima Regionalne kancelarije za saradnju mladih“.

Konferencija će biti održana u petak, 25. marta 2016. godine u hotelu 88 rooms u Beogradu, (Takovska 49 – sala Oniks) u periodu od 10.00 do 17.00 časova.

 

{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d1{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}80{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}b0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d1{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}98{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}ba{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}be-{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}ba{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}be{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}bd{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d1{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}84{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}b5{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d1{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}80{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}b5{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}bd{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d1{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}86{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}b8{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d1{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}98{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}d0{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9}b0Cilj ove konferencije je upoznavanje relevantnih aktera iz vladinog i nevladinog sektora u Republici Srbiji sa nastankom, ciljevima, oblastima delovanja i planiranim programima i aktivnostima buduće Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kao i razmatranje potencijalnih doprinosa relevantnih aktera radu ove kancelarije.

Konferencija će pored predstavljanja planiranih programa i aktivnosti Regionalne kancelarije za saradnju mladih, biti posvećena i razmatranju konkretne uloge institucija i civilnog društva u odnosu na programe RKSM, kao i odabiru omladinskog predstavnika Republike Srbije u Upravni odbor ove Kancelarije.

Za detaljnije informacije o samoj konferenciji, molimo vas pogledajte pozivno pismo koje se nalazi u prilogu.

S obzirom na ograničeni broj učesnika, organizatori će vršiti selekciju učesnika.

Molimo Vas da prijave učešća na konferenciji pošaljete popunjavanjem elektronskog formulara koji se nalazi na ovom linku, a najkasnije do srede, 23. marta do 15 časova.

Svim učesnicima koji dolaze van Beograda će biti refundirani putni troškovi, a za učesnike koji dolaze iz najudaljenijih krajeva Srbije će biti obezbeđen i smeštaj.

Očekujemo Vaše prijave i radujemo se skorašnjem susretu na konferenciji!

 

Pozivno pismo preuzmite ovde.

Preliminarnu agendu preuzmite ovde.