fbpx

Ostvarena saradnja sa ministarstvima i institucijama #MladiNaVladi

Juče je u Beogradu u organizaciji KOMS-a održan radni doručak sa predstavnicima ministarstava zaduženih za mlade, obrazovanje, zdravlje, bezbednost, kulturu i informisanje, kao i sa institucijama SIPRU i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije kako bismo razmotrili moguće načine pristupa u organizovanju daljih sastanaka sa predstavnicima državnih organa kako bismo pospešili međusektorsku saradnju.

DSC_0305

Međusektorska saradnja je ključ u unapređenju položaja mladih u Srbiji i bez saradnje državne uprave sa lokalnim vlastima, privredom, školama, institucijama i organizacijama nema boljeg života za mlade u našoj zemlji. Samo zajedničkim delovanjem i sinergijom moguće je doći do toga da sva ministarstva i sve institucije prepoznaju mlade kao kategoriju. Tek kada se to desi, možemo očekivati da sve osobe od 15 do 30 godina starosti mogu da budu zadovoljnije svojim životom u Srbiji.

U tom svetlu, potrebno je kreirati konkretne ciljeve u okviru Agende za mlade kako bi institucije sa kojima se komunicira u okviru kampanje bili svesni šta im je fokus i posebna odgovornost. Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za malde 2015 – 2025. (NSM) biće korišćen kao podloga.

Radni doručak je jedna od aktivnosti koju KOMS sprovodi kako bi ostvarili bolju saradnju, a samim tim i bolju koordinaciju između ministarstava, kao i drugih institucija sistema.

Na radnom doručku, državni sekretar zadužen za omladinu pri Ministarstvu omladine i sporta, Nenad Borovčanin naglasio je da će prvi sastanak Radne grupe za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade biti održan nakon zimskih praznika i da će zaključci koji budu donešeni biti obavezujući za sve učesnike.

Nakon radnog doručka, KOMS će nastaviti sa narednim aktivnostima kampanje, a to je održavanje redovne komunikacije sa focal points – tj. osobama u institucijama koji će biti zadužene za mlade i pitanja iz oblasti primene NSM.

Fotografije sa radnog doručka #MladiNaVladi pronađite ovde.

Nastavite da pratite vesti na našem veb-sajtu kako biste bili u toku dokle se stiglo sa primenom strategije.

Misli na mlade! postoji u cilju skretanja pažnje na potrebu da se poboljša međusektorska saradnja u oblasti sprovođenja Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Zagovaračka kampanja deo je projekta „Podmlađivanje! – Nove ideje mladih za bolji položaj mladih” koji sprovodi Krovna oranizacija mladih Srbije (KOMS) uz podršku Ministarstva omladine i sporta.