fbpx

Poziv za OCD povodom formiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Poštovani/e predstavnici/e organizacija civilnog društva u Srbiji,

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, na Konferenciji lidera Zapadnog Balkana održanoj u Beču, 27. avgusta 2015. godine uz prisustvo i otvorenu podršku svih relevantnih aktera iz Evropske unije, usvojena je Zajednička Deklaracija kojom se predviđa osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO).

 

Imajući u vidu kompleksnost procesa formiranja regionalnog tela koje će obezbediti zajedničko delovanje regiona i saradnju mladih, svih šest potpisnika deklaracije sa Zapadnog Balkana (Srbija, BiH, Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Albanija) su se usaglasile da je neophodno formiranje Radne grupe koja će pripremiti predloge o misiji, strukturi, aktivnostima i načinu finansiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Radna grupa je telo sastavljeno od dvoje predstavnika  po potpisniku i čine ga jedan predstavnik institucije i jedan predstavnik omladinskog sektora. U ime Republike Srbije u ovu Radnu grupu su delegirani predstavnik Ministarstva omladine i sporta i predstavnica Krovne organizacije mladih Srbije.

jmaterials-300px

Uvažavajući značaj uključivanja svih relevantnih aktera omladinske politike na nacionalnom nivou, ali imajući u vidu i razvijenu strukturu civilnog društva u R. Srbiji, organizacije članice KOMS-a pozivaju druge zainteresovane organizacije civilnog društva u Srbiji da se priključe konsultacijama u procesu formiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih i na taj način doprinesu kvalitetu predloga Republike Srbije.

Poštujući utvrđenu dinamiku Radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih, zainteresovane organizacije, zajedno za KOMS-om će učestvovati u procesu razmatranja i kreiranja predloga koji će biti dalje predstavljeni na internim sastancima Radne grupe, koja će raditi u periodu novembar 2015 – februar 2016. i biti redovno informisane o toku procesa formiranja ove kancelarije.

U skladu sa svim gore navedenim, molimo Vas da ukoliko ste zainteresovani za učešće u konsultativnom procesu, prijavite predstavnika/cu Vaše organizacije ne kasnije od 15.11.2015.na mejl office@koms.rs sa naznakom “Prijava za konsultacije  povodom formiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih”.

Za dodatne informacije budite slobodni da kontaktirate Mariju Bulat, generalnu sekretarku Krovne organizacije mladih Srbije na marija.bulat@koms.rs ili 069/738-443.