UKLJUČIVANJE UŽIVO 2.0: POZIV ZA MENTORE I MENTORKE, OCD I KZM

Krovna organizacija mladih Srbije raspisuje konkurs za mentore i mentorke, kao i organizacije mladih/za mlade i kancelarije za mlade u okviru programa „Uključivanje uživo 2.0“. Ovaj kontinuirani program jačanja kapaciteta za uključivanje mladih iz društveno osetljivih grupa realizuje se kroz saradnju KOMS-a sa Beogradskim centrom za ljudska prava, Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada NAPOR i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta.

44302181_2037001173030174_3198622227352256512_n„UKLjUČIVANjE UŽIVO 2.0” je nastavak pilot programa „Uključivanje uživo 1.0“ i osnovni cilj programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama. Želja je da se poboljša položaj mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.

Konkurs je raspisan za mentore i mentorke  i  pružiće podršku za razvoj ili unapređenje procedura, mera, aktivnosti, programa koji i doprinose većem uključivanju i učešću mladih iz društveno osetljivih grupa, kao i za organizacije civilnog drušva i kancelarije za mlade koje žele da unaprede svoje programe i razviju ili prošire inkluzivnu praksu u svojim lokalnim zajednicama.

Konkurs je otvoren do 26. 10. 2018. Za sve dodatne informacije možete se obraiti Neveni Nikolić putem mejla: nikolic@bgcentar.org.rs ili na telefon: 064/824-6513.

Projekat ,,Uključivanje uživo” sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada NAPOR, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijalijom kancelarija za mlade, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

KOMS izveštaj | Autor/ka: Anja Babinka | IZVOR: KOMS |