Sužavanje prostora za civilno društvo – kako ono utiče na organizacije mladih i za mlade?

U Strazburu je održan dvodnevni konsultativni sastanak na temu "Sužavanje prostora za civilno društvo: uticaj na mlade ljude i njihove organizacije". Brojni ključni akteri okupili su se u Evropskom omladinskom centru i razgovarali o izazovima i ograničenjima sa kojima se često suočavaju. Cilj je bio da se ispitaju modeli koji se koriste kako bi se osiguralo značajno učešće civilnog društva.

image1

Iako se nazavisno i snažno civilno društvo smatra bitnom komponentom zdravog demokratskog sistema, sve više organizacija suočava se sa kršenjem slobode udruživanja i izražavanja. Ista situacija je i sa organizacijama civilnog društva koje zastupaju mlade ljude u Evropi.

Ovo je bila tema konsultativnog sastanka u Strazburu, koji je imao za cilj da prepozna probleme, a potom i pronađe načine kako da se oni prevaziđu ili makar umanje. Organizatori su istakli da su zadovoljni kako je protekao sastanak, a zatim i poručili da će sve zaključke do kojih se došlo ovim susretom pretvoriti u preporuke. Osim toga, trudiće se da upravo one pronađu put do njihovih programa, a u nekoj daljoj budućnosti i utiču na učesnike u projektima.

Konsultativni sastanak na temu “Sužavanje prostora za civilno društvo: uticaj na mlade ljude i njihove organizacije” organizovao je Sektor za omladinu Saveta Evrope,  u saradnji sa Savezom međunarodnih nevladinih organizacija  i Evropskog foruma mladih.

KOMS izveštaj | Autor/ka: Anja Babinka | IZVOR: KOMS |