Poziv za izbor lokalnih partnera na projektu: Young Media

YoungMedia Logo1U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da prijavite svoju organizaciju i uključite se u sprovođenje projekta na lokalu.

Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete pronaći ovde.

Projekat u ovoj godini ima tri faze:

  1. U prvoj fazi projekta sprovešćemo obuku za rad sa grupama mladih na temu analize i kritike medijskih sadržaja koja će se održati 12. maja u Beogradu. Organizacija delegira omladinskog radnika/cu, omladinskog lidera/ku ili drugog stalnog saradnika/cu ili člana/cu organizacije za učešće (prethodno iskustvo u sprovođenju fokus grupa nije uslov).
  2. Druga faza obuhvata 10 fokus grupa u trajanju od po nekoliko sati sa po 5 mladih na temu analize i kritike medijskih sadržaja koje sprovode organizacije partneri (svako po jednu) u periodu 20. maj-15. jun u svojim lokalnim zajednicama. Fokus grupu sprovodi učesnik/ca iz faze 1.
  3. U trećoj fazi, biće održana obuka za predstavnike organizacija partnera koji se bave PR-om, komunikacijama, društvenim mrežama i sl. (planirani period realizacije: oktobar). Organizacije delegira 1 učesnika/cu (poželjno iskustvo u navedenim oblastima).

Prijavom na ovaj poziv organizacija postaje lokalni partner na projektu u ovom pozivu delegira samo osobu za 1. i 2. fazu, dok će za 3. poziv biti dostavljen blagovremeno.

 1. Obuka za sprovođenje fokus grupa

Ciljevi obuke:

Upoznavanje organizacija članica sa metodologijom sprovođenja fokus grupa sa mladima na temu analize i kritike medijskih sadržaja i osposobljavanje za sprovođenje istih.

Vreme i mesto održavanja:
20. maj, Beograd

Trenerica:
Tijana Femić, dugogodišnja istraživačica medija.

Prijava za obuku:

Prijava za ovu obuku je obavezna, na prijavnom obrascu. Rok za prijavljivanje je 10. maj 2017. godine do 17:00h. Polaznici obuke će o rezultatima selekcije biti obavešteni 12. maja do 17:00h.

Broj mesta:

10 osoba, jedna po organizaciji

Obaveze polaznika/ca obuke:

Sprovesti jednu fokus grupu u svojoj lokalnoj zajednici sa mladima na temu analize i kritike medijskih sadržaja na osnovu naučene metodologije na obuci u periodu 25. maj – 20. jun i dostaviti izveštaj u skladu sa instrukcijama.

Šta organizacija dobija za uzvrat:

Jačanje kapaciteta svojih članica u oblastima sprovođenja fokus grupa, analize medija, PR-a i komunikacija.

Mogućnost da učestvuju u kreiranju svoje polusatne nedeljne emisije na ekspermentalnom kablovskom TV kanalu namenjenog mladima i kulturi.

Troškovi:

Za polaznike/ce obuke koji nisu iz Beograda biće pokriveni troškovi prenoćišta i punog pansiona (planirano je da dolazak bude u večernjim satima), kao i putni troškovi. Ručak kao i kafe pauze na dan obuke će biti obezbeđen svim učesnicima/cama.

Kriterijumi za odabir:

  1. Motivacija organizacije
  2. Prethodno iskustvo u istraživačkom radu organizacije
  3. Prethodno iskustvo u radu sa medijima ili kreiranju medijskog sadržaja organizacije
  4. Mogućnost organizacije da sprovede fokus grupu i delegira učesnike/ce i na ostale obuke

Dodatne informacije biće poslate izabranim kandidatima.

Za sva pitanja, molimo vas da se obratite na imejl: maja.galovic@koms.rs ili na broj telefona 069 738 445 radnim danima 09-17h.

 Poziv u PDF formatu možete preuzeti ovde.

KOMS izveštaj | Autor/ka: Maja Galović | IZVOR: KOMS |