POČELA AKADEMIJA OMLADINSKE POLITIKE: druga generacija polaznika/ca

Druga generacija polaznika/ca Akademije omladinske politike sastala se na Fruškoj Gori, gde su, zajedno sa trenerima i delegacijom KOMS-a imali trodnevnu obuku o omladinskom aktivizmu. Ovo je prvi od četiri planirana modula na kojima će polaznici i polaznice unaprediti znanje o omladinskoj politici i aktivizmu.

IMG_3717

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a na kome 26 odabranih polaznika i polaznica ima priliku da iskustveno uči o omladinskoj politici, upoznaje se sa najvažnijim akterima i instrumentima za poboljšanje položaja mladih, ovlada veštinama za aktivno učešće u društvu i osnaži se za uspešno zagovaranje kako bi doprineli unapređenju položaja mladih u svojim zajednicama i šire.

Program Akademije omladinske politike realizuje trenerska baza i koordinatori programa Krovne organizacije mladih Srbije, koji i mentorski prate i podržavaju razvoj svakog polaznika/ce Akademije. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

KOMS izveštaj | Autor/ka: Anja Babinka | IZVOR: KOMS |