Govor mržnje – kad postanemo mi i oni

Govor mržnje – kad postanemo mi i oni

Autor i autorka teksta: Jelena Bratić i Aleksandar Nikolić Govor mržnje je kada na bilo koji način govorom, gestom, ponašanjem ili bilo kojim drugim načinom komunikacije širimo, promovišemo ili opravdavamo omalovažavanje i pozivamo na nasilje i mržnju određene grupe ili pripadnike te grupe. Do mržnje dolazi iz mešavine neznanja i straha, kao i zablude da je drugačije pogrešno. Ljudi ne žele etikete, ali ih dele drugima… Često se etiketiramo i u želji da pripadamo nekoj grupi ne dozvoljavamo „drugačijem‟ da pripada tamo gde bi trebalo, već ga sami svrstavamo, širenjem mržnje stvaramo lošu sliku o nekome ili nečemu, čime kršimo tuđa prava gde...
Više
Poziv za izbor saradnika/ca na projektu: Young Media

Poziv za izbor saradnika/ca na projektu: Young Media

U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom ANEM-om, pod pokroviteljstvom Deutsche Welle Akademije, a koji finansira Republika Nemačka - Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da prijavite svoju organizaciju i delegiranog člana/ članicu. Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete pronaći ovde. Od saradnika i saradnica na projektu se očekuje sledeće: Prisustvovanje...
Više
Održana prva obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog

Održana prva obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog

U Vršcu je od 23. do 25. februara održana prva obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog na temu strukturiranog dijaloga u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima. Učesnici treninga su bili predstavnici 5 jedinica lokalne samouprave (Čačak, Sombor, Raška, Kragujevac, Sremska Mitrovica) koje su izabrane na osnovu javnog poziva i konkursa. Treningu su prisustovali predstavnici/e opštinskih/gradskih uprava i predstavnici/e organizacija civilnog društva. Prva obuka je organizovana na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke na samom početku upoznali sa metodologijom, primenom strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou, mogućnostima za prilagođavanje takvog modela u njihovoj lokalnoj zajednici, itd. Druga obuka...
Više
Javni poziv za izbor tri trenera/kinja u trenersku bazu KOMS

Javni poziv za izbor tri trenera/kinja u trenersku bazu KOMS

Širimo trenersku bazu Krovne organizacije mladih Srbije! Šta je trenerska baza KOMS-a? Trenerska baza KOMS-a je radno telo Krovne organizacije mladih Srbije koje okuplja trenere i trenerkinje koji su stručni u oblastima delovanja KOMS-a, dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa organizacije. To je alat koji pruža podršku kroz edukaciju, koristeći različite metodologije koje doprinose održivosti, razvoju i usavršavanju organizacije. Aktivnosti koje realizuje baza mogu biti volonterske ili imati profitni karakter. Treneri/kinje osećaju pripadnost bazi i motivaciju i kroz dogovor kreiraju standarde rada.   Treneri/kinje se biraju u bazu na mandat od dve godine na javnom konkursu, a broj mandata nije ograničen. Delokrug rada...
Više
Javni konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije – Generalni/a sekretar/ka

Javni konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije – Generalni/a sekretar/ka

Naziv pozicije: Generalni/a sekretar/ka Trajanje konkursa: 1. februar - 1. mart 2018. godine Period angažmana: 3 godine, uz mogućnost produženja mandata Linijski menadžment/izveštavanje: Neposredno Upravnom odboru, posredno Skupštini KOMS-a Uslovi rada: Radno mesto u Beogradu; Puno radno vreme – 40 radnih sati nedeljno; Mogućnost putovanja u zemlji i inostranstvu. Zaduženja i odgovornosti: Rukovođenje sekretarijatom KOMS-a (operativno upravljanje ljudskim, finansijskim i materijalnim resursima) Monitoring i koordinacija svih programa i projekata KOMS-a (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima; monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini; izveštavanje o sprovedenim aktivnostima); Izrada i praćenje realizacije godišnjih planova rada i budžeta, u saradnji sa sekretarijatom i...
Više
Završena VI redovna skupština KOMS-a

Završena VI redovna skupština KOMS-a

Proteklog vikenda, 19-21. januara 2018. godine, u hotelu Srbija u Vršcu održana je šesta redovna skupština Krovne organizacije mladih Srbije koja je brojala oko 100 učesnika i učesnica. Na ovoj skupštini usvojen je plan rada za 2018. godinu, a on je sada i dostupan na sledećem linku. Time smo zatvorili i sumirali prošlogodišnji rad i rezultate: Uvidom u rad Komisije za reviziju i prijem u članstvo, sa velikim zadovoljstvom možemo da kažemo da smo u svoje članstvo primili još sedam novih organizacija i to: Centar za edukaciju i savetovanje - Katalista Razlivaliste Studentska organizacija Paraćin Smart Grupa Omladinski centar Brus Beogradski...
Više
Poziv za saradnike/ce na projektu „Aktivni danas“

Poziv za saradnike/ce na projektu „Aktivni danas“

Imaš ideju kako da doprineseš boljem položaju mladih i rešiš neke od problema u svojoj zajednici? Želiš da zajedno sa aktivistima/kinjama iz regiona stekneš nove veštine i znanja o javnim kampanjama i građanskim inicijativama i da uz mentorsku podršku Krovne organizacije mladih Srbije sprovedeš svoje ideje? Ukoliko su odgovori potvrdni, imamo konkurs za tebe! Krovna organizacija mladih Srbije poziva mlade aktiviste/kinje, omladinske lidere/ke, radnike/ce iz redova organizacija članica KOMS-a, da se prijave da aktivno učestvuju na projektu „Aktivni danas – alati za sprovođenje omladinske politike“, koji u partnerstvu sa KOMS-om i još 5 krovna saveza iz regiona, sprovodi Vijeće mladih Federacije...
Više
Javni poziv za izbor 5 jedinica lokalne samouprave  za izradu  modela strukturiranog dijaloga sa mladima

Javni poziv za izbor 5 jedinica lokalne samouprave za izradu modela strukturiranog dijaloga sa mladima

U okviru projekta „Glas mladih u demokratskim procesima“ koji Krovna organizacija mladih Srbije - KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom uz podršku Švedske pozivamo  jedinice lokalne samouprave (opštine/gradove) u kojima će KOMS u partnerstvu sa njima implementirati pilot projekat lokalnog strukturiranog dijaloga sa ciljem povećanja odgovorne brige o mladima, učešća mladih u donošenju odluka i poboljšanja kvaliteta života mladih na lokalnom nivou. Krovna organizacija mladih Srbije će za izabranih 5 lokalnih samouprava organizovati dve obuke u periodu od kraja februara do maja 2018. godine. Prva obuka će biti organizovana na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke...
Više
Dođite na KOMSultacije! KOMS otvara vrata organizacijama članicama

Dođite na KOMSultacije! KOMS otvara vrata organizacijama članicama

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite na KOMSultacijama koje organizujemo sledeće nedelje: 15, 16. i 17. januara od 11 do 14 časova u prostorijama KOMS-a na adresi Masarikova 5/VI u Beogradu. Otvaramo vrata naše kancelarije organizacijama članicama kako bismo porazgovarali o temama od zajedničkog interesa i mogućim načinima za unapređenje saradnje. Verujemo da je početak godine dobar period kada bi se trebalo osvrnuti na dosadašnji rad i dati predloge za njegovo unapređenje.  Takođe, kako nam se redovna VI Skupština KOMS-a približava, želimo da odgovorimo na pitanja i eventualne  nedoumice u vezi sa vašim aktivnim učešćem, pravima i obavezama...
Više
Poziv na „BIMUN 2018 – OBRAZOVANJE ZA SVET DIPLOMATIJE“

Poziv na „BIMUN 2018 – OBRAZOVANJE ZA SVET DIPLOMATIJE“

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema jubilarnu 15. međunarodnu studentsku konferenciju BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2018, koja će se održati u Beogradu od 14. do 18. marta 2018. godine. Nakon četrnaest uspešno organizovanih međunarodnih konferencija (2004-2017), BIMUN ima veliki ugled među uspešnim studentima i kod značajnih institucija i međunarodnih organizacija. BIMUN je postao jedna od najprestižnijih konferencija Modela UN u Evropi i okuplja ambiciozne studente iz celog sveta. BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština...
Više