Pokrenut program podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade

Pokrenut program podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade

Nezaposlenost mladih predstavlja izuzetno veliki problem u Srbiji i u 2016. godini stopa nezaposlenosti među ovom društvenom grupom iznosila je 34,9% (Anketa o radnoj snazi, Republički zavod za statistiku). U cilju podrške zapošljavanju mladih, u okviru nemačko – srpske razvojne saradnje realizuje se projekat pod nazivom Podsticanje zapošljavanja mladih, koji u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). S obzirom da socijalno preduzetništvo danas predstavlja jedan od ključnih pokretača ekonomskog i društvenog razvoja, koji pruža mogućnost zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa, u okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih ovaj koncept prepoznat je kao inovativan način za prevazilaženje...
Više
Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Organizacije članice KOMS-a Krovna organizacija mladih Srbije sa zadovoljstvom poziva organizacije članice (punopravne i pridružene) da se prijave za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica, koji se sprovodi kroz projekat „Mladi u fokusu“, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Program obuke Program jačanja kapaciteta ima za cilj da osnaži organizacije članice KOMS-a da aktivnije deluju u oblasti omladinske politike. Program obuhvata tri modula treninga koji su kreirani kao celine koje obuhvataju više tema, te organizacije članice u skladu sa svojim potrebama mogu učestvovati na jednom ili više modula, uz preporuku KOMS-a da uzmu učešće u kompletnom programu obuke. Na svakom...
Više
Poziv za izbor lokalnih partnera na projektu: Young Media

Poziv za izbor lokalnih partnera na projektu: Young Media

U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da prijavite svoju organizaciju i uključite se u sprovođenje projekta na lokalu. Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete pronaći ovde. Projekat u ovoj godini...
Više
KOMS proslavio Međunarodni dan mladih – šta su sledeći koraci?

KOMS proslavio Međunarodni dan mladih – šta su sledeći koraci?

Svake godine, 12. avgusta u svetu se obeležava Međunarodni dan mladih. U Srbiji se ovaj datum slavi od 2007. godine, a svake godine Ujedinjene Nacije proglašavaju drugačiji slogan pod kojim se slavi - ove godine to je bio Youth Building Peace. Krovna organizacija mladih Srbije je uoči ovogodišnjeg Dana mladih organizovala dva događaja, a podržala i događaj Kancelarije za mlade Grada Beograda. Kako Ministarstvo omladine i sporta svake godine radi istraživanje o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, KOMS je ove godine, uz podršku Beogradske otvorene škole i Kraljevine Švedske, izradio Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih (Izveštaj možete besplatno preuzeti...
Više
Održana obuka Zaustavimo govor mržnje

Održana obuka Zaustavimo govor mržnje

Veliki broj mladih u Srbiji ne želi da učestvuje u programima razmene sa drugim mladim ljudima iz regiona. Ovaj poražavajući podatak koji je sa učesnicama/ima treninga Zaustavimo govor mržnje podelila Bojana Perović dobijen je u istraživanju Ministarstva omladine i sporta[1] i jedan je od onih koji pokazuje da mladi još uvek žive sa predrasudama i stereotipima o različitim društvenim grupama, bilo one susedi u regionu ili manjinske grupe unutar samog društva. Taj podatak govori i o tome da diskriminatoran govor i govor mržnje postoje u javnoj sferi i oblikuju mišljenje i stavove građana i građanki, a ukazuje i na važnost...
Više
Javni poziv za radnu grupu za Izradu minimuma standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Javni poziv za radnu grupu za Izradu minimuma standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

  Krovna organizacija mladih Srbije raspisuje javni poziv za organizacije mladih (2 predstavnika/ce), organizacije za mlade (2 predstavnika/ce), kancelarije za mlade (2 predstavnika/ce), đačke i studentske parlamente (2 predstavnika/ce) i sve pojedince/ke za učestvovanje u radnoj grupi koja će imati za cilj da do kraja avgusta izradi dokument koji će predstavljati preporuke o minimumu standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama. Prilikom izbora učesnika/ca kao kriterijumi će se koristiti teritorijalna zastupljenost, iskustvo u kreiranju omladinske politike i zagovaranju unapređenja položaja mladih i motivacija za učestvovanje u radnoj grupi. Cilj je da se minimum standarda predstavi donosiocima odluka u jedinicima...
Više
Poziv za mentore/ke u projektu „Uključivanje uživo“

Poziv za mentore/ke u projektu „Uključivanje uživo“

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije sprovodi pilot program "Uključivanje uživo" u šest lokalnih zajednica (Bečej, Pančevo, Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Pazar). Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće uključenosti mladih, a naročito onih iz društveno osetljivih grupa. „UKLjUČIVANjE UŽIVO” predstavlja jedinstveni, i sveobuhvatni program podrške sticanju i unapređenju...
Više
RYCO počinje sa radom

RYCO počinje sa radom

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), regionalna organizacija sa sedištem u Tirani, počela je da radi u punom kapacitetu u utorak, 4. jula. Generalni sekretar ove organizacije, Đuro Blanuša, učestvovaće na ovogodišnjem Samitu zemalja Zapadnog Balkana koji se održava u Trstu, zajedno sa visokim predstavnicima zemalja regiona i zemalja članica Evropske unije. Tom prilkom on će 12.jula predstaviti prvi program omladinskih razmena za Zapadni Balkan. Na poziv Evropske komisije, RYCO će takođe učestvovati i na Forumu mladih Evropske unije i Zapadnog Balkana. Ovaj događaj biće organizovan od 11. do 12. jula, paralelno sa Samitom u Trstu. Forum ima za cilj...
Više
Postanite mladi delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Postanite mladi delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Istorijat Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države-članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje „Svetskog programa akcije za mlade“. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini i na skupovima za mlade u sistemu Ujedinjenih nacija. Program „Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama“ je jedan od zvaničnih...
Više
Tražimo MladGrad!

Tražimo MladGrad!

Nagrada MLADGRAD ustanovljena je 2010. godine od strane udruženja Građanske inicijative. Cilj nagrade je da se oda priznanje za ukupan doprinos lokalnih samouprava unapređenju položaja mladih na lokalu I taj doprinos načini vidljivim široj javnosti. Pored toga, nagrada ima za cilj i da podstakne lokalne samouprave da učine više na unapređenju položaja mladih. godine žiri je dodelio priznanja u sledećim kategorijama: Nagrada za lokalnu samoupravu za ukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici; Nagrada za lokalnu samoupravu za dodeljeni javni prostor omladinskoj inicijativi u lokalnoj zajednici; Nagrada za medij koji je najviše doprineo unapređenju položaja mladih u lokalnoj...
Više