Konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije – Generalni/a sekretar/ka

Konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije – Generalni/a sekretar/ka

  Naziv pozicije: Generalni/a sekretar/ka Trajanje konkursa: 4. oktobar – 4. novembar 2017. godine Period angažmana: 5 godina, uz mogućnost produženja mandata za još 2 godine Početak angažmana: 1. februar 2018. godine Pre zvaničnog početka mandata i njegove verifikacije od strane skupštine KOMS-a predviđen je i probni rad od 4. decembra 2017. godine. Tip angažovanja: Ugovor o radu Odgovornost: Neposredno Upravnom odboru, posredno Skupštini KOMS-a Uslovi rada: fiksna plata (mogućnost povećanja u skladu sa povećanim obimom posla); radno mesto u Beogradu; puno radno vreme – 40 radnih sati nedeljno (mogućnost prekovremenog rada u zavisnosti od potreba i predviđenih aktivnosti); putovanja u zemlji i inostranstvu. Opis zaduženja i odgovornosti: upravljanje i koordinacija rada sekretarijata KOMS-a; operativno...
Više
Poziv na regionalne javne tribine „UZDRAVLJE!”

Poziv na regionalne javne tribine „UZDRAVLJE!”

NAPOR, KOMS i Asocijacija KZM Vas pozivaju da učestvujete u 4 regionalne konferencije pod nazivom „Uzdravlje!“ koje će se od 06. oktobra do 10. novembra 2017. godine održati u Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu i Nišu. Tribine predstavljaju nastavak rada na Zajedničkim standardima subjekata omladinske politike u R. Srbiji sa fokusom na prevenciju konzumacije i promocije alkohola u omladinskim aktivnostima. Regionalne tribine biće održane prema sledećem rasporedu: - U Novom Sadu, 06. oktobra, 10.30 - 14.00 časova, mesto održavanja biće javljeno registrovanim učesnicima/cama. - U Kragujevcu, 12. oktobra, tačno vreme i mesto biće javljeno registrovanim učesnicima/cama - U Beogradu, 09. novembra, tačno vreme i mesto biće javljeno registrovanim...
Više
Poziv za učešće na savetovanju KOMS-a – 27-29. oktobar, Vrnjačka Banja

Poziv za učešće na savetovanju KOMS-a – 27-29. oktobar, Vrnjačka Banja

Vrnjačka Banja, 27-29. oktobra 2017. godine Organizacijama članicama KOMS-a Organizacijama mladih i za mlade – potencijalnim članicama KOMS-a   Pozivamo vas da se prijavite i date svoj doprinos na savetovanju KOMS-a, koje ima za cilj da okupi veći broj aktivnih pojedinaca/ki iz redova KOMS-a – članova/ica organizacija članica, tela i organa KOMS-a, kako bismo zajednički planirali strateške prioritete KOMS-a, kao i odgovorniju i održivu brigu o mladima u Srbiji. Savetovanje će biti prilika i da se organizacije koje su zainteresovane za članstvo u KOMS-u upoznaju sa radom KOMS-a, umreže se i daju doprinos našoj asocijaciji. Savetovanje KOMS-a realizuje se u okviru projekta ,,Mladi u fokusu”...
Više
Upoznajte Dijalog.rs – strukturirani dijalog, prilika za mlade

Upoznajte Dijalog.rs – strukturirani dijalog, prilika za mlade

Strukturirani dijalog nastao je kao rezultat desetogodišnjeg zagovaračkog procesa za poboljšanje položaja mladih u Evropi. Prvi važniji dokumenti u kojem se okviri ovog procesa pojavljuju jesu Okvir za evropsku saradnju u oblasti mladih iz 2002. godine i Evropski pakt za mlade iz 2005. godine. Svaki od ovih dokumenata naglašava značaj dijaloga sa mladima, kao njihov doprinos u donošenju odluka i kreiranju politika koje ih se tiču. Nakon prepoznavanja potrebe mladih da učestvuju u kreiranju javnih politika i rešavaju aktuelne probleme u društvu osiguravajući njegov prosperitet, bilo je potrebno definisati načine koji će to i osigurati. Tako je uspostavljen proces strukturiranog dijaloga, kao prostora za dijalog između...
Više
Poziv na prezentaciju i diskusiju:  Glas mladih u demokratskim procesima – stanje i perspektive

Poziv na prezentaciju i diskusiju: Glas mladih u demokratskim procesima – stanje i perspektive

Krovna organizacija mladih Srbije Vas u okviru završne aktivnosti na projektu Glas mladih u demokratskim procesima poziva na prezentaciju i diskusiju u četvrtak 28. septembra 2017. godine u Medija centru (Terazije 3, II sprat, Sala - M40) od 12h. U okviru projekta je sproveden niz aktivnosti i cilj je da se u okviru prezentacije i diskusije predstave nalazi do kojih se došlo i da se predstave mehanizmi koje je Krovna organizacija mladih Srbije u okviru podrške Švedske pokrenula. U uvodnom delu diskusije biće predstavljena publikacija Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici. Krovna organizacija mladih Srbije je...
Više
PRičam da me čuješ – okrugli sto za medije i PR menadžere/ke OCD u Srbiji

PRičam da me čuješ – okrugli sto za medije i PR menadžere/ke OCD u Srbiji

U okviru projekta Young Media: Media for and with young people, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deutsche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da prisustvujete okruglim stolovima: PRičam da me čuješ Okrugli sto Pričam da me čuješ! treba da približi i poveže PR menadžere/ke u nevladinom sektoru sa novinarima i urednicima medijskog sadržaja u Srbiji. Cilj je da se izmeste perspektive jednih i drugih kako bi se stvorilo međusobno razumevanje posla onog drugog i olakša komunikacija između...
Više
Omladinski delegati UN posetili KOMS

Omladinski delegati UN posetili KOMS

U okviru priprema za predstavljanje mladih na skupovima u UN, omladinski delegati Srbije u UN Teodora Pavković i Samedin Rovcanin imali su konsultativni razgovor u KOMS-u. Na sastanku održanom 19. septembra u prostorijama Kancelarije za mlade Grada Beograda prisustvovali su predstavnici KOMS-a, udruženja UNA Srbija i mladi delegati gde su imali priliku da se bolje upoznaju sa delovanjem KOMS-a, pogotovo na međunarodnom nivou i učešćem KOMS-a u radu Evropskog foruma mladih. Takođe, osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kao proces u kom je KOMS imao značajnu ulogu, probudilo je interesovanje mladih delegate za teme pomirenja u regionu, ali u za nove prilike i mogućnosti koje...
Više
Poziv za trenere/kinje – obuka Young Media (PR)

Poziv za trenere/kinje – obuka Young Media (PR)

PRIJAVNI FORMULAR Young Media1. Uvod U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da se prijavite kao trener/kinja za angažman definisan u nastavku. Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja atraktivnog za medije, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete...
Više
Upoznajte omladinske delegate UN!

Upoznajte omladinske delegate UN!

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje ,,Svetskog programa akcije za mlade”. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini. Generalna skupština je ponovila ovaj poziv u više rezolucija, a 2005. je istakla da države ponovo razmotre...
Više
Kreće KOMS Karavan – saznaj kada stižemo u tvoj grad!

Kreće KOMS Karavan – saznaj kada stižemo u tvoj grad!

KOMS  se od svog nastanka bavi pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih. Neki od problema u fokusu su: Nedovoljna aktivnost mladih u lokalnim zajednicama Nedovoljna zastupljenost mladih u procesima donošenja oduka i kreiranju javnih politika Nepostojanje kontinuiranog i strukturiranog dijaloga između subjekata omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou Nedovoljna umreženost i manjak saradnje u omladinskom civilnom sektoru KOMS je u odnosu na ove probleme razvio Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama sa posebnim akcentom na participaciju u okviru obrazovnih ustanova (škole i fakulteti) i tela i organa jedinica lokalne samouprave i planira da...
Više