Trenerska baza ili PoT (eng. Pool of Trainers) je struktura koja se sastoji iz skupa trenera/kinja sa ekspertizama, koji dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. To je alat koji pruža podršku kroz edukaciju koristeći različite metodologije i koji doprinosi održivosti, razvoju i usavršavanju organizacije. Aktivnosti koje realizuje baza mogu biti volonterske ili imati profitni karakter. Treneri/kinje osećaju pripadnost bazi i motivaciju i kroz dogovor kreiraju standarde rada.

baza-trenera-5KOMS je pokrenula trenersku bazu sa ciljem unapređenja programa jačanja kapaciteta, standardizacije rada i kvalitetnijeg rada na vlastitom razvoju, podrške članicama i drugim akterima omladinske politike.

Koncept baze trenera razvijen je kroz širok konsultativni proces kako bi njena forma bila što bolje prilagođena potrebama svih zainteresovanih strana. U narednom periodu baza će biti osnovana izborom trenera, uspostavom baze znanja i izradom internih dokumenata koji će definisati metodologiju, standarde i etičke principe u radu.

Preuzmi dokument Trenerska baza krovne organizacije mladih Srbije.