Trenerska baza ili PoT (eng. Pool of Trainers) je struktura koja se sastoji iz skupa trenera/kinja sa ekspertizama, koji dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. To je alat koji pruža podršku kroz edukaciju koristeći različite metodologije i koji doprinosi održivosti, razvoju i usavršavanju organizacije. Aktivnosti koje realizuje baza mogu biti volonterske ili imati profitni karakter. Treneri/kinje osećaju pripadnost bazi i motivaciju i kroz dogovor kreiraju standarde rada.

baza-trenera-5KOMS je pokrenula trenersku bazu sa ciljem unapređenja programa jačanja kapaciteta, standardizacije rada i kvalitetnijeg rada na vlastitom razvoju, podrške članicama i drugim akterima omladinske politike.

Koncept baze trenera razvijen je kroz širok konsultativni proces kako bi njena forma bila što bolje prilagođena potrebama svih zainteresovanih strana. U narednom periodu baza će biti osnovana izborom trenera, uspostavom baze znanja i izradom internih dokumenata koji će definisati metodologiju, standarde i etičke principe u radu.

Preuzmi dokument Trenerska baza krovne organizacije mladih Srbije.

Članovi i članice Trenerske baze:

 1. Aleksandar Trudić

saleObrazovanje: master sociologije, specijalista za medijaciju u slučajevima mobinga. Sertifikovan trener i omladinski radnik (NAPOR).

Radno iskustvo: Radio u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, nakon toga bio zaposlen 2009. godine kao koordinator za obrazovanje u Centru za omladinski rad. Od 2010 do 2013. godine radio kao omladinski radnik u Somborskom edukativnom centru u Somboru. 2014. u istoj organizaciji bio supervizor u programima omladinskog rada. Trenutno radi kao korporativni trener u kompaniji Netex Consulting i angažovan na poziciji eksternog supervizora u Organizaciji kreativnog okupljanja OKO, Beograd (2015- danas). Akreditovan od strane Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu RS za obuku zaposlenih u javnoj upravi, član baze eksperata MODS i član baze trenera Saveta Evrope.

Oblast ekspertize:

 • primarna oblast: omladinska politika na lokalnom i nacionalnom nivou, strateško planiranje u organizacijama
 • sekundarne oblasti: medijacija i uvod u konflikte, međunarodno pravo ljudskih prava i rodna ravnopravnost, medijska pismenost

Poznavanje jezika: Engleski jezik- napredno, Nemački jezik- osnovno

Moto/quote: Sine musica nulla vita!

2. Ana Pecarski

AnaObrazovanje: Sertifikovana omladinska radnica, trenerkinja za međunarodne omladinske programe. Po formalnom obrazovanju Diplomirana ekonomistkinja

Radno iskustvo: Od 2010. do 2013. saradnica Kancelarije za mlade Leskovac, učestvovala u uspostavljanju Omladinskog kluba Leskovac. Od 2013. na poziciji programske menadžerke u Udruženju Narodni parlament, zadužena za planiranje i sprovođenje programa za mlade. Predsednica Saveta za etička pitanja NAPOR u trogodišnjem mandatu 2014. – 2017. Članica Saveta za mlade grada Leskovca. Članica Radne grupe za analizu efekata Zakona o volontiranju.

Oblast ekspertize:

 • Primarna oblast: Upravlјanje međunarodnim i EU projektima i prikuplјanje finansijskih sredstava
 • Sekundarna oblast: Omladinska politika i aktivno učešće mladih na nacionalnom nivou, Javno zagovaranje i razvoj predloga praktičnih politika, Medijska pismenost mladih

Poznavanje jezika: engleski jezik, napredni nivo

Moto: Put našeg cilja je cilj našeg puta

3. Branislav Bane Trudić                           

baneObrazovanje: Diplomirao na smeru diplomirani biolog-molekularni biolog 2009. godine na Departmanu za biologiju, PMF, Novi Sad. Odbranio master rad 2011. godine na dvogodišnjem master smeru master biohemičar na Departmanu za hemiju, PMF, Novi Sad. Validirani koordinator programa u omladinskom radu (2014) od strane NAPOR-a. Završio jednogodišnji LTTC Saveta Evrope i Ministarstva omladine i sporta R Srbije za oblast socijalna inkluzija, omladinska politika i omladinski rad (2012-2013). Završio jednogodišnji program POOL (program osnaživanja omladinskih lidera/ki) Centra za Omladinski Rad iz Novog Sada 2008.godine. Sertifikovani referent zaštite dece i mladih u omladinskom radu 2017.godine (Centar za omladinski rad, Novi Sad).

Radno iskustvo: Istraživač-saradnik na Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu za oblasti šumska genetika i biohemija i šumske ekosistemske usluge (2011-2017). Spoljni stručni saradnik za oblasti: programi u omladinskom radu, upravljanje projektnim ciklusom, izgradnja kapaciteta i strateško planiranje za organizacije civilnog društva u Srbiji (2009-danas).

Oblast ekspertize:

 • Primana oblast: u bazi trenera KOMSa- Ravnopravnost i inkluzivno društvo. Eksterno- Ljudska prava i prava mladih.
 • Sekundarna oblast: u bazi trenera KOMSa- Upravljanje organizacijom i Omladinska politika na lokalnom nivou. Eksterno- 1. Razvoj zajednice 2. Pedagogija liderstva 3. Upravljanje projektnim ciklusom i strateška planiranja.

Poznavanje jezika: engleski jezik, služim se nemačkim i slovenačkim jezikom.

Moto/quote: Do what is right, not what is easy! Uradi šta je ispravno, ne šta je lako!

4. Deniz Hoti

Deniz HotiObrazovanje: Organizacija – “Srbija u pokretu”, podržala je njegove studije na Univerzitetu Harvard, John F. Kennedi School of Government: kurs Leadership, Organizing and Action, tokom 2015. godine. Tokom 2016. godine studirao je u Švajcarskoj, “EmPower” program, koji je podržan od strane UNESCO-a pod okriljem Pestalozzi children's fondacije. Trenutno pohađa NLP Practitioner. Inače je dugogodišnji apsolvent Fakultet organizacionih nauka.

Radno iskustvo: Deniz Hoti, je socijalni dizajner & eduaktor, sa više od 9 godina iskustva u civilnom sektoru u Srbiji. Radio je kao trener sa decom i mladima, odraslima, vladom, osnovnim i srednjim školama, OCD, ustanovama kulture i kompanijama. Zajedno sa njima dizajnirao je iskustvo učenja za više od 1500 ljudi, iz 12 različitih zemalja. U svoje slobodno vreme pokreće organizacije i kompanije, redom: Connecting – organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva, WoW for Community, ReBike, Social Design Solution, Design for Change. Trenutno radi u Propulsion fund-u kao program officer.

Oblast ekspertize:

 • Primarna oblast: Ravnopravnost i inkluzija
 • Sekundarna oblast: Design thinking, Fundraising, Public advocacy

Poznavanje jezika: Engleski

Moto:  OPTIMIST who quickly turning thoughts into positive action.

5. Ivan Živković

IvanObrazovanje: Diplomirani inženjer informatike za informatičko inženjerstvo sa značajnim neformalnim edukativnim iskustvom (kratkoročni i dugoročni treninzi, seminari, radionice, studijska putovanja i konferencije) na različite teme.

Radno iskustvo: Tokom srednje škole bio je vršnjački edukator za zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih pri Savetovalištu za mlade Doma zdravlja u Zaječaru. Za vreme studija sa kolegama iz Asocijacije studenata Tehničkog fakulteta u Boru i Resurs Centra Bor pokreće nekoliko inicijativa i realizuje niz projekata od lokalnog značaja. Od 2011. godine kao program koordinator i kasnije predsednik Timočkog omladinskog centra učestvuje u osmišljavanju, organizovanju i promociji brojnih projekata i aktivnosti. U period januar 2014 – mart 2016 bio je član upravnog odbora KOMS-a, a trenutni je član Saveta za mlade Vlade Republike Srbije I Saveta za mlade Grada Zaječara.

Oblast ekspertize:

 • Primarna oblast: Upravljanje organizacijom
 • Sekundarna oblast: Omladinska politika i aktivizam na lokalnom i nacionalnom nivou, Upravljanje projektima i prikupljanje finansijskih sredstava, Bezbednost mladih

Poznavanje jezika: Engleski jezik

Moto: Izgleda da što sam više i bolje radio, više sam sreće imao! – Thomas Jefferson

6. Jelena Manić Radoičić

jelenaObrazovanje: Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je student na doktorskim studijama. Stekla je neformalno obrazovanje tokom brojnih seminara, konferencija i studijskih poseta u zemljiiI inostranstvu (Beogradska otvorena škola, Univerzitet „George Mason“ SAD, Evropska mreža za celoživotno vođenje, brojni treninzi u okviru programa Mladi u akciji usmereni na jačanje omladinskih radnika).

Radno iskustvo: Radno iskustvo stiče u sektoru civilnog društva gde najpre započinje karijeru još 2003. kao volonterka i omladinska radnica u raznim organizacijama, da bi napredovala ka trenerskim i pozicijama unutar projektnih timova. Bila je jedna od osnivačica i menadžerki Centra za interaktivnu umetnost „In Stage Organization“ od 2003-2010 i bavila se upravljanjem organizacijom, upravljanjem projektima i psihosocijalnom podrškom mladima iz marginalizovanih društvenih grupa. Počev od 2006. je deo tima Beogradske otvorene škole gde trenutno radi kao Programsa menadžerka programske oblasti „Unapređivanje zapošljivosti“ (upravlja timom, upravlja projektima, učestvuje u istraživanjima i aktivnostima javnog zagovaranja, osmišljava i sprovodi obrazovne i programe jačanja kapaciteta). Angažovana je i kao HR saradnica i trener mekih veština i upravljanja projektima u okviru H.art agencije za razvoj ljudskih resursa.

Oblast ekspertize:

 • Primarna oblast: Unapređivanje zapošljivosti mladih
 • Sekundarna oblast: Upravlјanje međunarodnim I EU projektima I prikuplјanje finansijskih sredstava, omladinska politika I aktivno učešće mladih na nacionalnom nivou

Poznavanje jezika: Odlično poznaje engleski jezik, a pomalo se služi francuskim.

7. Ljerka Gordić

Obrazovanje: Diplomirala i masterirala organizacionu psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pohađa edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije.

Radno iskustvo: Koordinatorka u Centru za studente sa hendikepom na Univerzitetu u Beogradu. Radno iskustvo sticala kroz angažmane u institucijama državnog i nevladinog sektora.

Oblast ekspertize:

 • Ravnopravnost i društvena inkluzija

Poznavanje jezika: Engleski jezik- CPE Kembridž sertifikat (nivo C2); Osnovno poznavanje nemačkog i francuskog jezika

Moto: You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. Terry Pratchett

8. Marija Pantelić

IMG_0031Obrazovanje: Diplomirani Geograf i dalje gaji ljubav prema geografskim širinama i geografskim dužinama iako ne radi u struci. Tokom školovanja otkrila neformalno obrazovanje i sebe gradila u trenerskoj profesiji kroz različite organizacije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Radno iskustvo: Od 2013. godine radi kao freelance trener za različite organizacije KOMS ( i organizacije članice KOMSa, OSCE), u Nemačkoj za IJGD, na međunarodnom nivou za Alliance of European Voluntary Service organizations i European Youth Forum. Paralelno sa trenerskim poslom radi za različite marketinške agencije u oblasti Digitalnog marketinga i komunikacija.

Oblast ekspertize:

 • Primarna oblast: Javno zagovaranje
 • Sekundarna oblast: Medijska pismenost mladih, Omladinska politika i aktivno učešće mladih na nacionalnom nivou, Upravlјanje organizacijom

Poznavanje jezika: Srpski maternji, Engleski (jezik na kome radi), Španski (govori tečno i radi određene teme).

Moto: Lozinka je: Moramo uspeti!

9. Marina Tadić

mala slika

Obrazovanje: Osnovne studije Međunarodne politike završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije Međunarodne bezbednosti. Neformalno obrazovanje sticala je kroz brojne programe Evropskog pokreta u Srbiji, Nacionalnog demokratskog instituta, KOMS-a itd.

Radno iskustvo: Trenutno ja angažovana kao koordinatorka za Srbiju na regionalnom projektu GIZ-a „Promocija EU integracija kroz regionalnu saradnju”. Radila je u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom na poslovima u vezi sa međunarodnom saradnjom, praćenjem procesa evropskih integracija i promocijom EU programa „Evropa za građane i građanke”. Nekoliko godina bila je istraživačica u Centru za istraživanje javnih politika, gde se najviše bavila temama u vezi sa ljudskom bezbednošću, reformom sektora bezbednosti i položajem ranjivih grupa. Bila je konsultantkinja na nekoliko projekata u oblasti bezbednosti i autorka je i ko-autorka više studija i predloga praktične politike, kao i prvog i drugog izdanja KOMS Smernica za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade.

Oblast ekspertize:

 • Bezbednost mladih
 • Javno zagovaranje i razvoj predloga praktičnih politika

Poznavanje jezika: engleski jezik (napredno), francuski jezik (osnovno)

Moto: Ko ne zna za strah, taj ide napred. / Get the balance right.

 10. Bojana Jevtović

Obrazovanje: Osnovne studije Međunarodne politike završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Sertifikovana trenerica za oblast omladinske participacije i socijalne inkluzije mladih od strane Ministarstva omladine i sporta i Saveta Evrope.

Radno iskustvo: Počela kao dobrovoljac u humanitarnim akcijama i aktivista na lokalu. Od 2010. godine počela je da radi kao koordinator projekta u Građanskim inicijativama, a 2014. godine u Beogradskoj otvorenoj školi, vodećim nacionalnim organizacijama civilnog društva u Srbiji. Ovo profesionalno iskustvo joj je omogućilo da radi na praćenju javnih politika, poštovanju ljudskih prava, razvoju lokalnih institucija i partnera i da sarađuje sa svim relevantnim zainteresovanim stranama. Kreirala i učestvovala u nizu obrazovnih programa i projekata, posebno u oblasti doživotnog učenja i vođenja karijere i savjetovanja u karijeri. Od 2018. godine radi kao koordinatrka projakta u Fondaciji Ana i Vlade Divac, u okviru prati političku, ekonomsku i socijalnu uključenosti mladih u Regionu Zapadnog Balkana i Turkske.

Oblast ekspertize:

 • Primarna oblast: Omladinska politika i aktivno učešće mladih na nacionalnom I lokalnom nivou
 • Sekundarna oblast: Unapređivanje zapošljivosti mladih, javno zagovaranje, socijalna inkluzija mladih

Poznavanje jezika: engleski jezik (napredno)

Moto: ”..mrzim ono sto govoris, ali cu do smrti braniti tvoje pravo da to kazes..” Volter