Misijalogo

KOMS je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica.

Vizija

Društvo u kome su mladi srećni i zadovoljni svojim životima.