Završena obuka mladih za lokalne inicijative u Vršcu

Završena obuka mladih za lokalne inicijative u Vršcu

Tokom tri dana, 17-19. februara, održana je obuka mladih ljudi iz deset odabranih opština koje će sprovoditi lokalne inicijative na teme od važnosti za mlade kao što su zdravlje, bezbednost, sport i aktivno učešće mladih. Ove aktivnosti facilitira Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Antidoping agencije Republike Srbije i Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, a finansira Minstarstvo omaldine i sporta. Osnovne informacije o aktivnostima i konceptu možete pročitati ovde. Nakon što su učesnike i učesnice pozdravili predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Antidoping agencije Republike Srbije, Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta i KOMS-a, učesnici su započeli prvu sesiju gde su dobili...
Više
Prezentacija rezultata rada u okviru programa  „RAZVOJNO-PREVENTIVNI CENTAR“

Prezentacija rezultata rada u okviru programa „RAZVOJNO-PREVENTIVNI CENTAR“

Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji dosadašnjih rezultata rada u okviru programa „RAZVOJNO-PREVENTIVNI CENTAR“ namenjenog deci i omladini bez roditeljskog staranja koja se nalaze na domskom smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd. Programske aktivnosti se sprovode kontinuirano od 2013. godine, na nedeljnom nivou, sa šest grupa dece, kroz dvočasovne edukativne, razvojne, dramske, kreativne i radionice u zajednici. Od 2016. godine u rad je uključena i sedma grupa, koju čine mladi bez roditeljskog staranja i njihovi vršnjaci iz srednjih škola. Do sada je održano preko 600 radionica u kojima je učestvovalo više od 200 dece. Prezentacija programa će...
Više
Poziv za finansiranje lokalnih inicijativa mladih za podsticanje zdravih i bezbednih stilova života

Poziv za finansiranje lokalnih inicijativa mladih za podsticanje zdravih i bezbednih stilova života

Udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u Republici Srbiji: U okviru projekta „Iskorak“, koji Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) sprovodi u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije (MOS), raspisujemo poziv za izbor opština za finansiranje lokalnih inicijativa za promociju zdravih i bezbednih stilova života, sa ciljem da podstaknemo aktivizam i aktivno učešće mladih u sredinama gde je prepoznata nedovoljna aktivnost aktera omladinske politike. Ovim procesom odabraćemo 10 opština sa teritorije Republike Srbije u kojima prepoznamo potrebu da osnažimo mlade za aktivizam, posebno u sredinama gde nisu aktivne kancelarije za mlade, a udruženja mladih i za mlade ne postoje,...
Više