Formiran Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo

Formiran Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo

Ko zastupa mlade iz osetljivih grupa? Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) obeležila je Nedelju ljudskih prava osnivanjem Saveta za ravnopravnost i inkluzivno društvo.  U utorak, 5. decembra, u prostorijama Krovne organizacije mladih Srbije održan je osnivački sastanak Saveta za ravnopravnost i inkluzivno društvo. Osnivanje tela koje bi se bavilo pitanjem socijalnog uključivanja društveno podzastupljenih grupa mladih inicirali su Udruženje mladih Roma Srbije i Udruženje studenata sa hendikepom na skupštini Krovne organizacije mladih održanoj na proleće ove godine. Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo pokrenut je radi aktivnijeg zastupanja i zaštite interesa i potreba mladih iz društveno podzastupljenih grupa na nacionalnom nivou, direktnijeg...
Više
Poziv za učešće u radu Radne grupe za normativna akta KOMS-a

Poziv za učešće u radu Radne grupe za normativna akta KOMS-a

Upravni odbor Krovne organizacije mladih Srbije doneo je odluku o formiranju radne grupe u skladu sa odlukama donetim na poslednjoj Skupštini održanoj u martu 2016, i to:  Radna grupa za izmene i dopune normativnih akata (Statut, Pravilnik o radu) Pridružene i punopravne organizacije članice mogu delegirati svoje predstavnike/ce u radnu grupu. Važna napomena je da organizacija članica ne može delegirati više od jednog/e predstavnika/ce u radnu grupu. Rok za prijavu zainteresovanih organizacija članica sa imenima predstavnika/ca je 05.12.2016. Prijave se podnose na e-mail djordje.jovicevic@koms.rs  sa naznakom „Prijava za radnu grupu za normativna akta”. Radna grupa će raditi u periodu decembar 2016-januar 2017. Predviđeno je da radna...
Više
Javni poziv za izbor trenera/kinja u trenersku bazu KOMS

Javni poziv za izbor trenera/kinja u trenersku bazu KOMS

Šta je trenerska baza KOMS? Trenerska baza KOMS je struktura koja se sastoji iz skupa trenera/kinja sa ekspertizama, koji dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. To je alat koji pruža podršku kroz edukaciju koristeći različite metodologije i koji doprinosi održivosti, razvoju i usavršavanju organizacije. Aktivnosti koje realizuje baza mogu biti volonterske ili imati profitni karakter. Treneri/kinje osećaju pripadnost bazi i motivaciju i kroz dogovor kreiraju standarde rada. Delokrug rada trenerske baze KOMS: potrebe sprovođenja programa KOMS-a, godišnjeg plana rada i projektnih aktivnosti, odnosno jačanje kapaciteta organa (Sekretarijat, Upravni i Nadzorni odbor), radnih grupa, tela i saveta, te organizacija članica –...
Više
KOMS od sada punopravna članica Evropskog foruma mladih!

KOMS od sada punopravna članica Evropskog foruma mladih!

Krovna organizacija mladih Srbije na Generalnoj Skupštini Evropskog foruma mladih (YFJ) održanoj u Varni (BG) 17. novembra 2016 primljena je u punopravno članstvo. KOMS-ove predstavnice tim povodom bile su Marija Bulat, Valentina Antić, Milica Škiljević i Jelena Milanović. Višegodišnje putovanje KOMS-a ka punopravnom članstvu je završeno. Međutim, jedno novo, lepše tek počinje!   Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) postala je deo Evropskog omladinskog foruma (YFJ) 24. novembra 2012. godine, razvijajući pritom ne samo međunarodnu saradnju već i omladinsku politiku unutar naše zemlje. Od tada, vredno smo radili na ispunjavanju kriterijuma za prijem u punopravne članice. Evropski omladinski forum je nesumnjivo najznačajnija platforma koja predstavlja omladinski civilni sektor...
Više
Novi Sad je evropska prestonica mladih za 2019. godinu!

Novi Sad je evropska prestonica mladih za 2019. godinu!

Juče je Evropski forum mladih (YFJ) u Varni proglasio Novi Sad evropskom prestonicom mladih za 2019. godinu! Titula evropske prestonice mladih je titula koju dodeljuje YFJ pobedničkom gradu na jednu godinu u okviru koje pomaže i podržava aktivnosti predviđene nominacijom. YFJ zalaže se za osnaživanje mladih i kroz ove titule ohrabruje evropske gradove da implementiraju nove ideje i projekte kojima će podstaći omladinski aktivizam i politiku. Ove godine, zajedno sa Novim Sadom, u finalni krug ušla su još četiri evropska grada: Peruggia (IT), Manchester (UK), Amiens (FR) i Derry City & Strabane (UK). Šta to znači za Novi Sad? Novi Sad kandidovao se sa nekoliko programa: ...
Više
Počinju #KOMSultacije! Šta je sledeći korak?

Počinju #KOMSultacije! Šta je sledeći korak?

Počinju KOMSultacije! Šta je sledeći korak? Krovna organizacija mladih Srbije i ove godine pokreće proces KOMSultacija za organizacije članice. KOMSultacije su zamišljene kao proces konsultacija članova i članica Upravnog odbora KOMS-a i organizacija članica, koje se održavaju sa ciljem uspostavljanja direktnog kontakta sa našim članstvom i približavanja našeg rada jedni drugima. Od ove godine uvodimo regionalne KOMSultacije, što znači da se one neće održavati ,,1 na 1ʺ između predstavnika organizacije članice i Upravnog odbora, već ćemo kroz ove sastanke pokušati da umrežimo svoje članice, što može roditi neka nova poznanstva, prijateljstva, partnerstva i zajedničke aktivnosti u budućnosti. Takođe, želimo da osnažimo svoje članice...
Više
Konkurs za omladinskog predstavnika/cu Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Konkurs za omladinskog predstavnika/cu Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Komisija Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (Asocijacija KZM), saglasno Memorandumu o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih zaključenim sa Ministarstvom omladine i sporta, raspisuje KONKURS ZA OMLADINSKOG PREDSTAVNIKA/CU REPUBLIKE SRBIJE U UPRAVNOM ODBORU REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na  ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju...
Više
Sastanak mladih Evrope i Zapadnog Balkana

Sastanak mladih Evrope i Zapadnog Balkana

Ljubljana, septembar 2016 - Na sastanku su mladi zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana diskutovali o gorućim problemima sa kojima se mladi Balkanci susreću, kako bi na osnovu njihovih stvarnih potreba izradili Akcioni plan za mlade, koji će se sprovoditi u naredne 3 godine (od 2017. do 2020. godine). Ovaj sastanak mladih organizovan je kao nastavak Konferencije mladih Zapadnog Balkana, održane u Parizu 4. jula ove godine, kada je potpisan sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih - RYCO. Na sastanku u Parizu započet je razgovor o problemima mladih Evrope, kada su sačinjeni i predlozi za unapređenje rada institucija relevantnih za mlade...
Više
Konkurs – koordinator/ka programa

Konkurs – koordinator/ka programa

Naziv pozicije: Koordinator/ka programa Period angažovanja: 7 meseci (uz mogućnost produženja) Tip angažovanja: Po Ugovoru o radu na određeno vreme Uslovi rada: Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla) Radno mesto u Beogradu; Fleksibilno radno vreme (40h nedeljno) zavisno od potreba aktivnosti uz mogućnost prekovremenog rada; Putovanja u zemlji i inostranstvu. Odgovornost: Generalnom sekretaru neposredno, a Upravnom odboru i Skupštini KOMS-a posredno. Opis zaduženja i odgovornosti: Razvoj i unapređenje programa KOMS-a; Implementacija programa i projekata KOMS-a (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima; monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini; izveštavanje o sprovedenim aktivnostima); Unapređivanje...
Više
Konkurs – koordinator/ka za finansijske i administrativne poslove

Konkurs – koordinator/ka za finansijske i administrativne poslove

    Naziv pozicije: Koordinator/ka za finansijske i administrativne poslove Period angažovanja: 7 meseci (uz mogućnost produženja) Tip angažovanja: Po Ugovoru o radu na određeno vreme   Uslovi rada: Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla); Radno mesto u Beogradu; Fiksno radno vreme (40h nedeljno) uz mogućnost prekovremenog rada zavisno od potreba aktivnosti); Putovanja u zemlji i inostranstvu.   Odgovornost: Generalnom sekretaru/ki neposredno, a Upravnom odboru i Skupštini KOMS-a posredno.   Opis zaduženja i odgovornosti:   Realizacija svih finansijskih i administrativnih dužnosti potrebnih za efikasno funkcionisanje organizacije u skladu sa relevantnim zakonskim okvirima; Razvoj i održavanje koherentnog sistema vođenja evidencije i arhiviranja finansijskih izveštaja i dokumentacije za specifične...
Više