#MladiNaVladi – upućeno 250 čestitki poslanicima i poslanicama!            

#MladiNaVladi – upućeno 250 čestitki poslanicima i poslanicama!            

U prednovogodišnjem periodu, u okviru kampanje Misli na mlade, Krovna organizacija mladih Srbije radila je na izradi 250 čestitki za poslanike i poslanice u Skupštini Republike Srbije u kojima smo im čestitali na izboru za narodnog poslanika/u i podsetili ih da misle na mlade u novoj godini. Trenutno je u toku kampanja na Tviteru kojom svakog poslanika i poslanicu koji imaju nalog na ovoj društvenoj mreži pitamo da li su dobili našu čestitku i da li će nas podržati u ideji zagovaranja za formiranje omladinskog kokusa čime bi se poboljšala pozicija mladih u procesu donošenja odluka. Dobar dan, da li vam je stigla...
Više
Saznajte više o prikupljanju sredstava iz EU i drugih međunarodnih fondova!

Saznajte više o prikupljanju sredstava iz EU i drugih međunarodnih fondova!

U okviru projekta „Iskorak“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, pozivamo vas da se uključite u program koji ima za cilj podizanje kapaciteta udruženja građana, odnosno informisanje i edukaciju udruženja za prikupljanje sredstava iz EU i drugih međunarodnih fondova. Ovim programom želimo da podstaknemo održivost organizacija, kao i povećanje prilika za finansiranje aktivnosti za mlade iz dostupnih fondova i programa, a koji se nedovoljno koriste, kroz organizaciju informativnih i edukativnih sadržaja „Info-dan“, koji su tema ovog poziva. U okviru ovog programa na proleće 2017. godine u planu je i organizacija...
Više
Odabrani članovi i članice Trenerske baze KOMS-a!

Odabrani članovi i članice Trenerske baze KOMS-a!

Nakon završenog konkursa za prvu Trenersku bazu (PoT) KOMS-a, sa velikim zadovoljstvom možemo da saopštimo da smo odabrali članove i članice za bazu trenera i trenerkinja! Trenerska baza KOMS je struktura koja se sastoji iz skupa trenera/kinja sa ekspertizama, koji dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. To je alat koji pruža podršku kroz edukaciju koristeći različite metodologije i koji doprinosi održivosti, razvoju i usavršavanju organizacije.  Imenovanjem trenera i trenerkinja u bazu želimo da povećamo prilike za angažovanje stručnjaka iz određenih oblasti i stvorimo bazu koja će doprineti KOMS-ovom radu, ali i radu ostalih OCD u Srbiji. Prvi sastanak trenerske baze  biće održan...
Više
Konkurs za radno mesto: Generalni/a sekretar/ka

Konkurs za radno mesto: Generalni/a sekretar/ka

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) Naziv pozicije: Generalni/a sekretar/ka Period angažovanja: 5 godina uz mogućnost produženja mandata za još 2 godine Tip angažovanja: Po Ugovoru o radu Uslovi rada: Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla) Radno mesto u Beogradu Puno radno vreme – 40 h nedeljno (mogućnost prekovremenog rada u zavisnosti od potreba aktivnosti) Putovanja u zemlji i inostranstvu. Odgovornost: Neposredno Upravnom odboru, a posredno Skupštini. Opis zaduženja i odgovornosti: Upravljanje i koordinacija rada Sekretarijata KOMS-a Operativno upravljanje ljudskim resursima KOMS-a Operativno upravljanje finansijskim i materijalnim resursima KOMS-a Koordinacija svih programa i projekata KOMS-a (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i...
Više
Konkurs za Generalnog/u sekretara/ku Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)

Konkurs za Generalnog/u sekretara/ku Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na  ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalna kancelarija za saradnju mladih je zamišljena kao institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske...
Više
Poziv za finansiranje lokalnih inicijativa mladih za podsticanje zdravih i bezbednih stilova života

Poziv za finansiranje lokalnih inicijativa mladih za podsticanje zdravih i bezbednih stilova života

Udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u Republici Srbiji: U okviru projekta „Iskorak“, koji Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) sprovodi u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije (MOS), raspisujemo poziv za izbor opština za finansiranje lokalnih inicijativa za promociju zdravih i bezbednih stilova života, sa ciljem da podstaknemo aktivizam i aktivno učešće mladih u sredinama gde je prepoznata nedovoljna aktivnost aktera omladinske politike. Ovim procesom odabraćemo 10 opština sa teritorije Republike Srbije u kojima prepoznamo potrebu da osnažimo mlade za aktivizam, posebno u sredinama gde nisu aktivne kancelarije za mlade, a udruženja mladih i za mlade ne postoje,...
Više
Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Poziv je namenjen organizacijama članicama KOMS-a Krovna organizacija mladih Srbije poziva organizacije članice (punopravne i pridružene) da se prijave za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica, koji se sprovodi kroz projekat „Iskorak“, a koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Program jačanja kapaciteta sastoji se iz dva segmenta, a organizacija se može prijaviti za obuke i segmente prema svojim potrebama, bez ograničavanja, i to: Program obuke Program mentorstva U vezi sa ovim pozivom Krovna organizacija mladih Srbije snosi kompletne troškove boravka i prevoza za učesnike treninga, kao i troškove sastanaka u okviru programa mentorstva. Program obuke Program...
Više
Održan sastanak RYCO. Otvaranje se očekuje u martu!

Održan sastanak RYCO. Otvaranje se očekuje u martu!

U Tirani se 8. decembra održao konstitutivni sastanak RYCO upravnog odbora povodom formiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih kome prisustvuju generalna sekretarka KOMS-a, Marija Bulat i članica UO, Milica Škiljevića u kom sedi 6 predstavnika Vlada i 6 mladih. Ispred Srbije su to Ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić i Milica Škiljević, izabrana na nedavno završenom konkursu. Nakon sastanaka, održana je i Boost konferencija na kojoj su se okupili različiti akteri iz regiona (OCD, donatorske i međunarodne organizacije, ambasade) gde se razgovaralo o prilikama i mogućnostima podrške radu RYCO. Pored KOMS-a, ovoj konferenciji prisustvovali su predstavnici i predstavnice NAPOR-a. Otvaranje kancelarije planirano je za mart 2017....
Više
Prijavite se za Akademiju omladinske politike!

Prijavite se za Akademiju omladinske politike!

Konkurs za učešće u jednosemestralnom programu  AKADEMIJA OMLADINSKE POLITIKE   Zanima te omladinska politika? Smatraš da je aktivno učešće mladih važno? Krovna organizacija mladih Srbije vas poziva da se prijavite na našu Akademiju omladinske politike, jednosemestralni obrazovni program na kojem ćete imati priliku da čujete od iskusnih predavača/ica, kao i uspešnih omladinskih radnika/ca i aktivista/kinja šta je omladinska politika i kako doprineti borbi za interese mladih, njihovom većem učešću u društvu i procesima donošenja odluka, kao i unapređenju kvaliteta njihovog života. Tokom četvoromesečnog programa Akademije omladinske politike ovladaćete veštinama kojima možete pomoći ostvarivanju aktivnog učešća mladih i saznati koje su to strategije i pravni okviri...
Više
Formiran Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo

Formiran Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo

Ko zastupa mlade iz osetljivih grupa? Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) obeležila je Nedelju ljudskih prava osnivanjem Saveta za ravnopravnost i inkluzivno društvo.  U utorak, 5. decembra, u prostorijama Krovne organizacije mladih Srbije održan je osnivački sastanak Saveta za ravnopravnost i inkluzivno društvo. Osnivanje tela koje bi se bavilo pitanjem socijalnog uključivanja društveno podzastupljenih grupa mladih inicirali su Udruženje mladih Roma Srbije i Udruženje studenata sa hendikepom na skupštini Krovne organizacije mladih održanoj na proleće ove godine. Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo pokrenut je radi aktivnijeg zastupanja i zaštite interesa i potreba mladih iz društveno podzastupljenih grupa na nacionalnom nivou, direktnijeg...
Više