Analiza stavova predsedničkih kandidata prema mladima

Analiza stavova predsedničkih kandidata prema mladima

Autor i autorka: Đorđe Jovićević i Maja Galović Mladi¹ već tradicionalno u veoma malom broju izlaze na izbore. Krovna organizacija mladih Srbije, kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih oseća odgovornost i potrebu da motiviše mlade ljude da aktivno učestvuju u političkom životu tako što će izaći na glasanje. Zašto? Glasanje je proces kojim građani i građanke iskazuju svoje mišljenje i potrebe za budućnost. Samim učešćem u procesu glasanja i povećanjem izlaznosti onih od 18 do 30 godina, mladi pomeraju fokus na sebe i ističu probleme sa kojima se suočavaju. Ako pogledamo podatke iz istraživanja koje je Ninamedia uradila za Ministarstvo omladine i...
Više
KOMS poziva mlade da izađu na izbore

KOMS poziva mlade da izađu na izbore

Imajući u vidu da se bliže predsednički izbori, a da raspolažemo podacima da mladi u veoma malom procentu izlaze na izbore, Krovna organizacija mladih Srbije želi da apeluje na mlade da izađu na glasanje, kao i da se aktivnije uključe u praćenje kampanja i načina na koji se kandidati (ne) obraćaju mladima. Cilj je motivisati ih da dalje istražuju i donesu informisanu odluku o tome kog će kandidata podržati. Kampanja na društvenim mrežama predstavlja objave o stanju mladih u Srbiji trenutno i načinu na koji predsednički kandidati percipiraju mlade - koje probleme prepoznaju i koje smatraju prioritetnim, kao i koja su rešenja za...
Više
Dodeljene KOMS nagrade, KOMS proslavio 6. rođendan

Dodeljene KOMS nagrade, KOMS proslavio 6. rođendan

14. mart, 2017 - Krovna organizacija mladih Srbije povodom proslave šest godina rada predstavila je javnosti dobitnike KOMS nagrada za aktivno učešće mladih i ujedno predstavila svoj rad tokom 2016. godine. Za poseban doprinos i pomoć u radu KOMS-a dodeljena je zahvalnica Kancelariji za mlade Grada Beograda. Nakon raspisanog poziva tokom februara 2017. godine, organizacije članice KOMS-a prijavljivale su svoje aktivnosti i projekte za određene nagrade. Dobitnici ovogodišnjih, drugih po redu, KOMS nagrada su: I najbolji projekat za aktivno učešće mladih – Bečejsko udruženje mladih, projekat ,,Posmatrač izbora''.                               Više o projektu ,,Posmatrač izbora'' možete pronaći...
Više
Završena V redovna skupština KOMS-a: Pročitajte novosti!

Završena V redovna skupština KOMS-a: Pročitajte novosti!

V redovna skupština Krovne organizacije mladih Srbije održana je 25-26. februara 2017. godine u Nišu. Iako ova skupština nije bila izborna, donela je sa sobom neke veoma važne odluke i promene u delovanju KOMS-a. U nastavku možete pročitati najbitnije zaključke. Nakon što se skupštini obratio predsedavajući, Nemanja Glavinić, i pozdravio sve delegate i delegatkinje, Jelena Milanović, predsednica UO KOMS-a, pozdravnim govorom sa rečima dobrodošlice i pozivom za aktivnim učešćem, otvorila je Skupštinu. Prva tačka dnevnog reda bila je izveštaj radne grupe za reviziju članstva. Petar Delić je podneo izveštaj i istakao da je komisija predložila da: CEPORA sa 2 delegata i CZOR...
Više
Održan sastanak KOMS-a i NAPOR-a sa ministrom Vanjom Udovičićem povodom upućenog dopisa

Održan sastanak KOMS-a i NAPOR-a sa ministrom Vanjom Udovičićem povodom upućenog dopisa

Nakon što su KOMS i NAPOR poslali dopis Ministarstvu omladine i sporta u vezi sa Javnim konkursima za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora objavljenih 11. februara 2017. godine i pritom iskazali želju za sastankom sa ministrom Vanjom Udovičićem.Ministar je potvrdno odgovorio na zahtev i u kratkom roku održao sastanak sa predstavnicima ova dva saveza 22. februara. Ispred Krovne organizacije mladih Srbije sastanku su prisustvovale Jelena Milanović i Nina Živanović, ispred Nacionalne asocijacija praktičara/ki omladinskog rada Jelena Stojanović i Srđan Vlaškalić, a ispred Ministarstva ministar Vanja Udovičić, pomoćnica ministra Snežana Klašnja i savetnica ministra Ivana Dukić. U uvodnom obraćanju Ministar je...
Više
Završena obuka mladih za lokalne inicijative u Vršcu

Završena obuka mladih za lokalne inicijative u Vršcu

Tokom tri dana, 17-19. februara, održana je obuka mladih ljudi iz deset odabranih opština koje će sprovoditi lokalne inicijative na teme od važnosti za mlade kao što su zdravlje, bezbednost, sport i aktivno učešće mladih. Ove aktivnosti facilitira Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Antidoping agencije Republike Srbije i Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, a finansira Minstarstvo omaldine i sporta. Osnovne informacije o aktivnostima i konceptu možete pročitati ovde. Nakon što su učesnike i učesnice pozdravili predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Antidoping agencije Republike Srbije, Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta i KOMS-a, učesnici su započeli prvu sesiju gde su dobili...
Više
Delegacija Srbije prisustvovala omladinskom forumu UN ECOSOC

Delegacija Srbije prisustvovala omladinskom forumu UN ECOSOC

Ove godine imali smo prilike da posetimo omladinski forum Ujedinjenih nacija ECOSOC održan u periodu od 30. do 31. januara 2017. godine. Tema ovogodišnjeg ECOSOC omladinskog foruma bila je ,,Uloga mladih u iskorenjavanju siromaštva i promociji prosperiteta u svetu stalnih promena”. Srpsku delegaciju su činili: ispred MOS-a ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i Ivana Dukić, ispred KOMS-a Mila Lukić, Valentina Antić i Vukašin Grozdanović, predstavnici OPENS19, Živan Kolarski, predstavnik grada Novog Sada, Forum je okupio preko 200 predstavnika ministarstava resornih za mlade, omladinskih delegata i predstavnika civilnog sektora, koji su razgovarali o ciljevima održivog razvoja (SDG – Sustainable Development Goals)...
Više
Poziv za podnošenje nominacija za KOMS nagrade – 2017

Poziv za podnošenje nominacija za KOMS nagrade – 2017

KOMS raspisuje javni poziv za dodelu nagrada u oblasti aktivnog učešća mladih Pozicioniranjem Krovne organizacije mladih Srbije kao jednog od vodećih subjekata omladinske politike u Republici Srbiji nametnula se potreba da KOMS preuzme aktivnu ulogu u vrednovanju doprinosa u omladinskom civilnom sektoru, kako bi podstakla veće uključivanje i ukazala na primere dobre prakse. Iz tog razloga KOMS je 2016. godine uspostavila nagradu koja prepoznaje i vrednuje aktivno učešće mladih*. Ove godine, dodelićemo nagrade po drugi put. Aktivno učešće mladih je ključna tema za KOMS, jer se samo kroz participaciju mladih može omogućiti da se glas mladih istinski čuje i adekvatno odgovori na potrebe mladih bez...
Više
#MladiNaVladi – upućeno 250 čestitki poslanicima i poslanicama!            

#MladiNaVladi – upućeno 250 čestitki poslanicima i poslanicama!            

U prednovogodišnjem periodu, u okviru kampanje Misli na mlade, Krovna organizacija mladih Srbije radila je na izradi 250 čestitki za poslanike i poslanice u Skupštini Republike Srbije u kojima smo im čestitali na izboru za narodnog poslanika/u i podsetili ih da misle na mlade u novoj godini. Trenutno je u toku kampanja na Tviteru kojom svakog poslanika i poslanicu koji imaju nalog na ovoj društvenoj mreži pitamo da li su dobili našu čestitku i da li će nas podržati u ideji zagovaranja za formiranje omladinskog kokusa čime bi se poboljšala pozicija mladih u procesu donošenja odluka. Dobar dan, da li vam je stigla...
Više