KOMS proslavio Međunarodni dan mladih – šta su sledeći koraci?

KOMS proslavio Međunarodni dan mladih – šta su sledeći koraci?

Svake godine, 12. avgusta u svetu se obeležava Međunarodni dan mladih. U Srbiji se ovaj datum slavi od 2007. godine, a svake godine Ujedinjene Nacije proglašavaju drugačiji slogan pod kojim se slavi - ove godine to je bio Youth Building Peace. Krovna organizacija mladih Srbije je uoči ovogodišnjeg Dana mladih organizovala dva događaja, a podržala i događaj Kancelarije za mlade Grada Beograda. Kako Ministarstvo omladine i sporta svake godine radi istraživanje o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, KOMS je ove godine, uz podršku Beogradske otvorene škole i Kraljevine Švedske, izradio Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih (Izveštaj možete besplatno preuzeti...
Više
Održana obuka Zaustavimo govor mržnje

Održana obuka Zaustavimo govor mržnje

Veliki broj mladih u Srbiji ne želi da učestvuje u programima razmene sa drugim mladim ljudima iz regiona. Ovaj poražavajući podatak koji je sa učesnicama/ima treninga Zaustavimo govor mržnje podelila Bojana Perović dobijen je u istraživanju Ministarstva omladine i sporta[1] i jedan je od onih koji pokazuje da mladi još uvek žive sa predrasudama i stereotipima o različitim društvenim grupama, bilo one susedi u regionu ili manjinske grupe unutar samog društva. Taj podatak govori i o tome da diskriminatoran govor i govor mržnje postoje u javnoj sferi i oblikuju mišljenje i stavove građana i građanki, a ukazuje i na važnost...
Više
Javni poziv za radnu grupu za Izradu minimuma standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Javni poziv za radnu grupu za Izradu minimuma standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

  Krovna organizacija mladih Srbije raspisuje javni poziv za organizacije mladih (2 predstavnika/ce), organizacije za mlade (2 predstavnika/ce), kancelarije za mlade (2 predstavnika/ce), đačke i studentske parlamente (2 predstavnika/ce) i sve pojedince/ke za učestvovanje u radnoj grupi koja će imati za cilj da do kraja avgusta izradi dokument koji će predstavljati preporuke o minimumu standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama. Prilikom izbora učesnika/ca kao kriterijumi će se koristiti teritorijalna zastupljenost, iskustvo u kreiranju omladinske politike i zagovaranju unapređenja položaja mladih i motivacija za učestvovanje u radnoj grupi. Cilj je da se minimum standarda predstavi donosiocima odluka u jedinicima...
Više
Postanite mladi delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Postanite mladi delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Istorijat Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države-članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje „Svetskog programa akcije za mlade“. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini i na skupovima za mlade u sistemu Ujedinjenih nacija. Program „Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama“ je jedan od zvaničnih...
Više
Virtuelna opasnost je realnost – Bezbednost na internetu

Virtuelna opasnost je realnost – Bezbednost na internetu

Bezbednost mladih je tema kojom se KOMS bavila prethodne dve godine sa ciljem uključivanja mladih u praćenje srpskog predsedavanja OEBS-u i unapređenja bezbednosti mladih na lokalnom nivou kroz uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade. U narednom periodu na osnovu smernica za unapređenje bezbednosti mladih nastavlja se saradnja sa jedinicama lokalne samouprave kako bi se one implementirale i aktivno pratili rezultati, kao i inicirali novi procesi u okviru teme. Bezbednost na internetu kao tema kojoj se u poslednje vreme posvećuje dosta pažnje, našla je svoje mesto i u KOMS-ovom delovanju, te je u okviru projekta Iskorak koji sprovodi KOMS,...
Više
Održan najveći forum omladinske politike u 2017. godini

Održan najveći forum omladinske politike u 2017. godini

Juče, 25. maja 2017. godine, u Skupštini Grada Beograda održan je Forum omladinske politike koji je okupio preko 130 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, ministarstava, ustanova i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i podmladaka političkih partija, sindikata, krovnih saveza mladih i međunarodnih organizacija. Forum je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Grada Beograda i EU info centra, u okviru projekta „Iskorak“. Forum su otvorili Snežana Klašnja, pomoćnica Ministra omladine i sporta Republike Srbije, Dragomir Petronijević, član Veća Grada Beograda i ispred KOMS-a Nina Živanović, generalna sekretarka i Jelena Milanović, predsednica Upravnog odbora. ,,Mi...
Više
KONKURS: Koordinator/ka programa KOMS-a

KONKURS: Koordinator/ka programa KOMS-a

 KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH SRBIJE (KOMS)  objavljuje konkurs za poziciju KOORDINATOR/KA PROGRAMA KOMS-A Broj izvršilaca/teljki: 2 Opis zaduženja i odgovornosti: Realizacija godišnjeg plana rada KOMS-a (predlaganje, planiranje i implementacija projekata i aktivnosti KOMS-a, prikupljanje i analiza relevantnih podataka, angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima, monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini, izveštavanje o sprovedenim aktivnostima); Ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama KOMS-a; Razvoj partnerstava sa institucijama, orgranizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima omladinske politike; Unapređivanje sektorske i međusektorske saradnje u oblasti omladinske politike; Mesečno izveštavanje o realizovanim aktivnostima; Stručna i logistička podrška radu saveta i organa KOMS-a; Spremnost na prihvatanje promene...
Više
Godišnji forum omladinske politike KOMS: MLADI U FOKUSU

Godišnji forum omladinske politike KOMS: MLADI U FOKUSU

Poziv za učešće Akterima omladinske politike u Srbiji i regionu: institucijama, ustanovama, organizacijama i pojedincima/kama - svima koji brinu o mladima! Krovna organizacija mladih Srbije organizuje godišnji forum omladinske politike, kao najveći godišnji događaj na kome želimo da okupimo naše najznačajnije partnere i aktere omladinske politike u Srbiji, a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u okviru projekta „Iskorak“. Godišnji forum omladinske politike biće održan u četvrtak 25. maja 2017. godine u Beogradu u Skupštini Grada Beograda. ,,Ovogodišnji forum ima za cilj da pokrene diskusiju o šansama i rizicima za mlade u Srbiji. Cilj foruma je predstavljanje položaja mladih i ocena efikasnosti učešća...
Više
SAOPŠTENJE KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS)  POVODOM PROTESTA „PROTIV DIKTATURE“

SAOPŠTENJE KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS) POVODOM PROTESTA „PROTIV DIKTATURE“

SAOPŠTENJE KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS) POVODOM PROTESTA „PROTIV DIKTATURE“ Beograd, 8. april 2017. godine – Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) povodom višednevnih protesta „Protiv diktature“ koji se od 3. aprila 2017. godine organizuju širom Srbije, saopštava da podržava mlade koji putem dostojanstvenih i nenasilnih protesta i drugih legitimnih mera iskazuju svoje stavove i time doprinose izgradnji demokratskog društva. Nacionalna strategija za mlade kao jedan od problema prepoznaje nedovoljnu fleksibilnost pravnog i političkog sistema za učešće i aktivizam mladih, a samim tim i nedostatak mehanizama kojima će se povećati njihovo učešće u važnim društvenim tokovima. Uključivanje mladih u procese donošenja odluka je od nemerljive...
Više
SAOPŠTENJE KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS)  POVODOM PROTESTA „PROTIV DIKTATURE“

SAOPŠTENJE KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS) POVODOM PROTESTA „PROTIV DIKTATURE“

SAOPŠTENJE KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS) POVODOM PROTESTA „PROTIV DIKTATURE“ Beograd, 8. april 2017. godine – Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) povodom višednevnih protesta „Protiv diktature“ koji se od 3. aprila 2017. godine organizuju širom Srbije, saopštava da podržava mlade koji putem dostojanstvenih i nenasilnih protesta i drugih legitimnih mera iskazuju svoje stavove i time doprinose izgradnji demokratskog društva. Nacionalna strategija za mlade kao jedan od problema prepoznaje nedovoljnu fleksibilnost pravnog i političkog sistema za učešće i aktivizam mladih, a samim tim i nedostatak mehanizama kojima će se povećati njihovo učešće u važnim društvenim tokovima. Uključivanje mladih u procese donošenja odluka je od nemerljive...
Više