Upoznajte Dijalog.rs – strukturirani dijalog, prilika za mlade

Upoznajte Dijalog.rs – strukturirani dijalog, prilika za mlade

Strukturirani dijalog nastao je kao rezultat desetogodišnjeg zagovaračkog procesa za poboljšanje položaja mladih u Evropi. Prvi važniji dokumenti u kojem se okviri ovog procesa pojavljuju jesu Okvir za evropsku saradnju u oblasti mladih iz 2002. godine i Evropski pakt za mlade iz 2005. godine. Svaki od ovih dokumenata naglašava značaj dijaloga sa mladima, kao njihov doprinos u donošenju odluka i kreiranju politika koje ih se tiču. Nakon prepoznavanja potrebe mladih da učestvuju u kreiranju javnih politika i rešavaju aktuelne probleme u društvu osiguravajući njegov prosperitet, bilo je potrebno definisati načine koji će to i osigurati. Tako je uspostavljen proces strukturiranog dijaloga, kao prostora za dijalog između...
Više
Poziv na prezentaciju i diskusiju:  Glas mladih u demokratskim procesima – stanje i perspektive

Poziv na prezentaciju i diskusiju: Glas mladih u demokratskim procesima – stanje i perspektive

Krovna organizacija mladih Srbije Vas u okviru završne aktivnosti na projektu Glas mladih u demokratskim procesima poziva na prezentaciju i diskusiju u četvrtak 28. septembra 2017. godine u Medija centru (Terazije 3, II sprat, Sala - M40) od 12h. U okviru projekta je sproveden niz aktivnosti i cilj je da se u okviru prezentacije i diskusije predstave nalazi do kojih se došlo i da se predstave mehanizmi koje je Krovna organizacija mladih Srbije u okviru podrške Švedske pokrenula. U uvodnom delu diskusije biće predstavljena publikacija Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici. Krovna organizacija mladih Srbije je...
Više
PRičam da me čuješ – okrugli sto za medije i PR menadžere/ke OCD u Srbiji

PRičam da me čuješ – okrugli sto za medije i PR menadžere/ke OCD u Srbiji

U okviru projekta Young Media: Media for and with young people, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deutsche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da prisustvujete okruglim stolovima: PRičam da me čuješ Okrugli sto Pričam da me čuješ! treba da približi i poveže PR menadžere/ke u nevladinom sektoru sa novinarima i urednicima medijskog sadržaja u Srbiji. Cilj je da se izmeste perspektive jednih i drugih kako bi se stvorilo međusobno razumevanje posla onog drugog i olakša komunikacija između...
Više
Omladinski delegati UN posetili KOMS

Omladinski delegati UN posetili KOMS

U okviru priprema za predstavljanje mladih na skupovima u UN, omladinski delegati Srbije u UN Teodora Pavković i Samedin Rovcanin imali su konsultativni razgovor u KOMS-u. Na sastanku održanom 19. septembra u prostorijama Kancelarije za mlade Grada Beograda prisustvovali su predstavnici KOMS-a, udruženja UNA Srbija i mladi delegati gde su imali priliku da se bolje upoznaju sa delovanjem KOMS-a, pogotovo na međunarodnom nivou i učešćem KOMS-a u radu Evropskog foruma mladih. Takođe, osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kao proces u kom je KOMS imao značajnu ulogu, probudilo je interesovanje mladih delegate za teme pomirenja u regionu, ali u za nove prilike i mogućnosti koje...
Više
Poziv za trenere/kinje – obuka Young Media (PR)

Poziv za trenere/kinje – obuka Young Media (PR)

PRIJAVNI FORMULAR Young Media1. Uvod U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da se prijavite kao trener/kinja za angažman definisan u nastavku. Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja atraktivnog za medije, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete...
Više
Upoznajte omladinske delegate UN!

Upoznajte omladinske delegate UN!

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje ,,Svetskog programa akcije za mlade”. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini. Generalna skupština je ponovila ovaj poziv u više rezolucija, a 2005. je istakla da države ponovo razmotre...
Više
Kreće KOMS Karavan – saznaj kada stižemo u tvoj grad!

Kreće KOMS Karavan – saznaj kada stižemo u tvoj grad!

KOMS  se od svog nastanka bavi pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih. Neki od problema u fokusu su: Nedovoljna aktivnost mladih u lokalnim zajednicama Nedovoljna zastupljenost mladih u procesima donošenja oduka i kreiranju javnih politika Nepostojanje kontinuiranog i strukturiranog dijaloga između subjekata omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou Nedovoljna umreženost i manjak saradnje u omladinskom civilnom sektoru KOMS je u odnosu na ove probleme razvio Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama sa posebnim akcentom na participaciju u okviru obrazovnih ustanova (škole i fakulteti) i tela i organa jedinica lokalne samouprave i planira da...
Više
Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Organizacije članice KOMS-a Krovna organizacija mladih Srbije sa zadovoljstvom poziva organizacije članice (punopravne i pridružene) da se prijave za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica, koji se sprovodi kroz projekat „Mladi u fokusu“, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Program obuke Program jačanja kapaciteta ima za cilj da osnaži organizacije članice KOMS-a da aktivnije deluju u oblasti omladinske politike. Program obuhvata tri modula treninga koji su kreirani kao celine koje obuhvataju više tema, te organizacije članice u skladu sa svojim potrebama mogu učestvovati na jednom ili više modula, uz preporuku KOMS-a da uzmu učešće u kompletnom programu obuke. Na svakom...
Više
Poziv za izbor lokalnih partnera na projektu: Young Media

Poziv za izbor lokalnih partnera na projektu: Young Media

U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da prijavite svoju organizaciju i uključite se u sprovođenje projekta na lokalu. Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete pronaći ovde. Projekat u ovoj godini...
Više
KOMS proslavio Međunarodni dan mladih – šta su sledeći koraci?

KOMS proslavio Međunarodni dan mladih – šta su sledeći koraci?

Svake godine, 12. avgusta u svetu se obeležava Međunarodni dan mladih. U Srbiji se ovaj datum slavi od 2007. godine, a svake godine Ujedinjene Nacije proglašavaju drugačiji slogan pod kojim se slavi - ove godine to je bio Youth Building Peace. Krovna organizacija mladih Srbije je uoči ovogodišnjeg Dana mladih organizovala dva događaja, a podržala i događaj Kancelarije za mlade Grada Beograda. Kako Ministarstvo omladine i sporta svake godine radi istraživanje o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, KOMS je ove godine, uz podršku Beogradske otvorene škole i Kraljevine Švedske, izradio Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih (Izveštaj možete besplatno preuzeti...
Više