Omladinski delegati UN posetili KOMS

Omladinski delegati UN posetili KOMS

U okviru priprema za predstavljanje mladih na skupovima u UN, omladinski delegati Srbije u UN Teodora Pavković i Samedin Rovcanin imali su konsultativni razgovor u KOMS-u. Na sastanku održanom 19. septembra u prostorijama Kancelarije za mlade Grada Beograda prisustvovali su predstavnici KOMS-a, udruženja UNA Srbija i mladi delegati gde su imali priliku da se bolje upoznaju sa delovanjem KOMS-a, pogotovo na međunarodnom nivou i učešćem KOMS-a u radu Evropskog foruma mladih. Takođe, osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kao proces u kom je KOMS imao značajnu ulogu, probudilo je interesovanje mladih delegate za teme pomirenja u regionu, ali u za nove prilike i mogućnosti koje...
Više
Poziv za trenere/kinje – obuka Young Media (PR)

Poziv za trenere/kinje – obuka Young Media (PR)

PRIJAVNI FORMULAR Young Media1. Uvod U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da se prijavite kao trener/kinja za angažman definisan u nastavku. Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja atraktivnog za medije, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete...
Više
Upoznajte omladinske delegate UN!

Upoznajte omladinske delegate UN!

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje ,,Svetskog programa akcije za mlade”. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini. Generalna skupština je ponovila ovaj poziv u više rezolucija, a 2005. je istakla da države ponovo razmotre...
Više
Kreće KOMS Karavan – saznaj kada stižemo u tvoj grad!

Kreće KOMS Karavan – saznaj kada stižemo u tvoj grad!

KOMS  se od svog nastanka bavi pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih. Neki od problema u fokusu su: Nedovoljna aktivnost mladih u lokalnim zajednicama Nedovoljna zastupljenost mladih u procesima donošenja oduka i kreiranju javnih politika Nepostojanje kontinuiranog i strukturiranog dijaloga između subjekata omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou Nedovoljna umreženost i manjak saradnje u omladinskom civilnom sektoru KOMS je u odnosu na ove probleme razvio Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama sa posebnim akcentom na participaciju u okviru obrazovnih ustanova (škole i fakulteti) i tela i organa jedinica lokalne samouprave i planira da...
Više
Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Organizacije članice KOMS-a Krovna organizacija mladih Srbije sa zadovoljstvom poziva organizacije članice (punopravne i pridružene) da se prijave za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica, koji se sprovodi kroz projekat „Mladi u fokusu“, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Program obuke Program jačanja kapaciteta ima za cilj da osnaži organizacije članice KOMS-a da aktivnije deluju u oblasti omladinske politike. Program obuhvata tri modula treninga koji su kreirani kao celine koje obuhvataju više tema, te organizacije članice u skladu sa svojim potrebama mogu učestvovati na jednom ili više modula, uz preporuku KOMS-a da uzmu učešće u kompletnom programu obuke. Na svakom...
Više
Poziv za izbor lokalnih partnera na projektu: Young Media

Poziv za izbor lokalnih partnera na projektu: Young Media

U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da prijavite svoju organizaciju i uključite se u sprovođenje projekta na lokalu. Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete pronaći ovde. Projekat u ovoj godini...
Više
KOMS proslavio Međunarodni dan mladih – šta su sledeći koraci?

KOMS proslavio Međunarodni dan mladih – šta su sledeći koraci?

Svake godine, 12. avgusta u svetu se obeležava Međunarodni dan mladih. U Srbiji se ovaj datum slavi od 2007. godine, a svake godine Ujedinjene Nacije proglašavaju drugačiji slogan pod kojim se slavi - ove godine to je bio Youth Building Peace. Krovna organizacija mladih Srbije je uoči ovogodišnjeg Dana mladih organizovala dva događaja, a podržala i događaj Kancelarije za mlade Grada Beograda. Kako Ministarstvo omladine i sporta svake godine radi istraživanje o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, KOMS je ove godine, uz podršku Beogradske otvorene škole i Kraljevine Švedske, izradio Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih (Izveštaj možete besplatno preuzeti...
Više
Održana obuka Zaustavimo govor mržnje

Održana obuka Zaustavimo govor mržnje

Veliki broj mladih u Srbiji ne želi da učestvuje u programima razmene sa drugim mladim ljudima iz regiona. Ovaj poražavajući podatak koji je sa učesnicama/ima treninga Zaustavimo govor mržnje podelila Bojana Perović dobijen je u istraživanju Ministarstva omladine i sporta[1] i jedan je od onih koji pokazuje da mladi još uvek žive sa predrasudama i stereotipima o različitim društvenim grupama, bilo one susedi u regionu ili manjinske grupe unutar samog društva. Taj podatak govori i o tome da diskriminatoran govor i govor mržnje postoje u javnoj sferi i oblikuju mišljenje i stavove građana i građanki, a ukazuje i na važnost...
Više
Javni poziv za radnu grupu za Izradu minimuma standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Javni poziv za radnu grupu za Izradu minimuma standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

  Krovna organizacija mladih Srbije raspisuje javni poziv za organizacije mladih (2 predstavnika/ce), organizacije za mlade (2 predstavnika/ce), kancelarije za mlade (2 predstavnika/ce), đačke i studentske parlamente (2 predstavnika/ce) i sve pojedince/ke za učestvovanje u radnoj grupi koja će imati za cilj da do kraja avgusta izradi dokument koji će predstavljati preporuke o minimumu standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama. Prilikom izbora učesnika/ca kao kriterijumi će se koristiti teritorijalna zastupljenost, iskustvo u kreiranju omladinske politike i zagovaranju unapređenja položaja mladih i motivacija za učestvovanje u radnoj grupi. Cilj je da se minimum standarda predstavi donosiocima odluka u jedinicima...
Više
Postanite mladi delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Postanite mladi delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Istorijat Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države-članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje „Svetskog programa akcije za mlade“. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini i na skupovima za mlade u sistemu Ujedinjenih nacija. Program „Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama“ je jedan od zvaničnih...
Više