Omladinski delegati UN posetili KOMS

Omladinski delegati UN posetili KOMS

U okviru priprema za predstavljanje mladih na skupovima u UN, omladinski delegati Srbije u UN Teodora Pavković i Samedin Rovcanin imali su konsultativni razgovor u KOMS-u. Na sastanku održanom 19. septembra u prostorijama Kancelarije za mlade Grada Beograda prisustvovali su predstavnici KOMS-a, udruženja UNA Srbija i mladi delegati gde su imali priliku da se bolje upoznaju sa delovanjem KOMS-a, pogotovo na međunarodnom nivou i učešćem KOMS-a u radu Evropskog foruma mladih. Takođe, osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kao proces u kom je KOMS imao značajnu ulogu, probudilo je interesovanje mladih delegate za teme pomirenja u regionu, ali u za nove prilike i mogućnosti koje...
Više
Upoznajte omladinske delegate UN!

Upoznajte omladinske delegate UN!

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje ,,Svetskog programa akcije za mlade”. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini. Generalna skupština je ponovila ovaj poziv u više rezolucija, a 2005. je istakla da države ponovo razmotre...
Više
Postanite mladi delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Postanite mladi delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Istorijat Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države-članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje „Svetskog programa akcije za mlade“. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini i na skupovima za mlade u sistemu Ujedinjenih nacija. Program „Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama“ je jedan od zvaničnih...
Više
Delegacija Srbije prisustvovala omladinskom forumu UN ECOSOC

Delegacija Srbije prisustvovala omladinskom forumu UN ECOSOC

Ove godine imali smo prilike da posetimo omladinski forum Ujedinjenih nacija ECOSOC održan u periodu od 30. do 31. januara 2017. godine. Tema ovogodišnjeg ECOSOC omladinskog foruma bila je ,,Uloga mladih u iskorenjavanju siromaštva i promociji prosperiteta u svetu stalnih promena”. Srpsku delegaciju su činili: ispred MOS-a ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i Ivana Dukić, ispred KOMS-a Mila Lukić, Valentina Antić i Vukašin Grozdanović, predstavnici OPENS19, Živan Kolarski, predstavnik grada Novog Sada, Forum je okupio preko 200 predstavnika ministarstava resornih za mlade, omladinskih delegata i predstavnika civilnog sektora, koji su razgovarali o ciljevima održivog razvoja (SDG – Sustainable Development Goals)...
Više