POČELA AKADEMIJA OMLADINSKE POLITIKE: druga generacija polaznika/ca

POČELA AKADEMIJA OMLADINSKE POLITIKE: druga generacija polaznika/ca

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a na kome 26 odabranih polaznika i polaznica ima priliku da iskustveno uči o omladinskoj politici, upoznaje se sa najvažnijim akterima i instrumentima za poboljšanje položaja mladih, ovlada veštinama za aktivno učešće u društvu i osnaži se za uspešno zagovaranje kako bi doprineli unapređenju položaja mladih u svojim zajednicama i šire. Program Akademije omladinske politike realizuje trenerska baza i koordinatori programa Krovne organizacije mladih Srbije, koji i mentorski prate i podržavaju razvoj svakog polaznika/ce Akademije. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije....
Više
#MladiNaVladi – upućeno 250 čestitki poslanicima i poslanicama!            

#MladiNaVladi – upućeno 250 čestitki poslanicima i poslanicama!            

U prednovogodišnjem periodu, u okviru kampanje Misli na mlade, Krovna organizacija mladih Srbije radila je na izradi 250 čestitki za poslanike i poslanice u Skupštini Republike Srbije u kojima smo im čestitali na izboru za narodnog poslanika/u i podsetili ih da misle na mlade u novoj godini. Trenutno je u toku kampanja na Tviteru kojom svakog poslanika i poslanicu koji imaju nalog na ovoj društvenoj mreži pitamo da li su dobili našu čestitku i da li će nas podržati u ideji zagovaranja za formiranje omladinskog kokusa čime bi se poboljšala pozicija mladih u procesu donošenja odluka. Dobar dan, da li vam je stigla...
Više
Zaključci i preporuke konferencije “Misli na mlade!”

Zaključci i preporuke konferencije “Misli na mlade!”

Krovna organizacija mladih Srbije je 1. marta 2016. godine u Beogradu, održala konferenciju “Misli na mlade!” posvećenu međusektorskoj saradnji u oblasti sprovođenja Nacionalne strategije za mlade. Sadržala se iz 3 panel diskusije čiji je cilj bio je da se u razgovoru sa predstavnicima/cama državnih organa vlasti, organizacijama članicama i drugim zainteresovanim stranama prodiskutuje o sledećim temama koje su otvorene: Izazovi međusektorske saradnje u realizaciji Nacionalne strategije za mlade; Potrebe za međusektorskom saradnjom u unapređenju lokalnih omladinskih politika; Prepoznavanje i unapređenje omladinskog rada kroz međusektorsku saradnju. Konferenciju su otvorili predsednik Upravnog odbora KOMS-a Marjan Cvetković, sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Nenad...
Više
KOMS učestvuje u zakonodavnim procesima!

KOMS učestvuje u zakonodavnim procesima!

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) kao organizacija koja se bavi zaštitom interesa mladih, aktivno učestvuje u kreiranju normativnih akata koji su od značaja za mlade. U tom svetlu, Jovan Karanović, član Upravnog odbora KOMS-a učestvuje u aktivnostima Radne grupe pri Ministarstvu omladine i sporta u izradi radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima (ZOM). Zašto je potrebna izmena i dopuna i šta mladi žele od ovog zakona, pročitajte u nastavku. Zakon o mladima (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2011) je donet 2011. godine sa ciljem stvaranja uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala za ličnu i društvenu...
Više
Ostvarena saradnja sa ministarstvima i institucijama #MladiNaVladi

Ostvarena saradnja sa ministarstvima i institucijama #MladiNaVladi

Juče je u Beogradu u organizaciji KOMS-a održan radni doručak sa predstavnicima ministarstava zaduženih za mlade, obrazovanje, zdravlje, bezbednost, kulturu i informisanje, kao i sa institucijama SIPRU i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije kako bismo razmotrili moguće načine pristupa u organizovanju daljih sastanaka sa predstavnicima državnih organa kako bismo pospešili međusektorsku saradnju. Međusektorska saradnja je ključ u unapređenju položaja mladih u Srbiji i bez saradnje državne uprave sa lokalnim vlastima, privredom, školama, institucijama i organizacijama nema boljeg života za mlade u našoj zemlji. Samo zajedničkim delovanjem i sinergijom moguće je doći do toga da sva ministarstva i...
Više
Predstavljena kampanja “Misli na mlade!”

Predstavljena kampanja “Misli na mlade!”

23. decembar 2015 – Juče je u Beogradu u organizaciji KOMS-a održana promocija kampanje “Misli na mlade!” kada je i premijerno prikazan prvi od ukupno tri video materijala #MladiNaVladi kako bi se javnost upoznala šta je međusektorska saradnja, šta je Agenda za mlade i zašto je to važno za mlade u Srbiji. Ukoliko različiti resori u Vladi ne sarađuju, neće ni doći do suštinski pozitivnih promena u životima mladih u Srbiji. Uzmimo za primer nezaposlenost mladih, koji je prema svim istraživanjima najveći izazov sa kojim se mladi danas suočavaju. Ovaj problem je složen i zavisi od faktora, kao što su trenutna političko-istorijska...
Više

KOMS pokrenula kampanju “Misli na mlade!”

Beograd, decembar 2015 – Budući da Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) kao mreža organizacija mladih i za mlade u svom fokusu ima rad na javnom zagovaranju na nacionalnom nivou, početkom decembra pokrenuli smo kampanju “Misli na mlade!” koja ima za cilj da skrene pažnju šire javnosti, institucija i organa državne uprave na neophodnost da mladi budu prepoznati kao posebna kategorija čime bi se ispunjavanju potreba mladih prišlo na sveobuhvatan i sistematski način. Javno zagovaranje je proces javnog zastupanja interesa mladih koji predstavlja recept za unapređenje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve mlade u ovoj zemlji. “Misli na mlade!’‘ je zagovaračka kampanja...
Više
Poziv na konferenciju “Misli na mlade!”

Poziv na konferenciju “Misli na mlade!”

Ukoliko želimo da mladi dobiju šansu da razviju svoj puni potencijal, moramo ih posmatrati kao važnog aktera našeg društva sada i ovde, čijim se problemima treba baviti sistemski i dugoročno, a to treba da postignemo saradnjom na međusektorski način jer samo tako možemo očekivati dobre rezultate i adekvatne mere u budućnosti. Krovna organizacija mladih Srbije vas poziva na: Konferenciju ”Misli na mlade!” posvećenu našoj zagovaračkoj kampanji koja je u toku. Konferencija će se održati 1. marta 2016. godine sa početkom u 09.30h u Zgradi Narodne skupštine, Kralja Milana 14, Beograd. “Misli na mlade!” postoji u cilju skretanja pažnje na potrebu da se poboljša međusektorska saradnja...
Više