Poziv za izbor saradnika/ca na projektu: Young Media

Poziv za izbor saradnika/ca na projektu: Young Media

U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom ANEM-om, pod pokroviteljstvom Deutsche Welle Akademije, a koji finansira Republika Nemačka - Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da prijavite svoju organizaciju i delegiranog člana/ članicu. Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete pronaći ovde. Od saradnika i saradnica na projektu se očekuje sledeće: Prisustvovanje...
Više
Javni poziv za izbor tri trenera/kinja u trenersku bazu KOMS

Javni poziv za izbor tri trenera/kinja u trenersku bazu KOMS

Širimo trenersku bazu Krovne organizacije mladih Srbije! Šta je trenerska baza KOMS-a? Trenerska baza KOMS-a je radno telo Krovne organizacije mladih Srbije koje okuplja trenere i trenerkinje koji su stručni u oblastima delovanja KOMS-a, dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa organizacije. To je alat koji pruža podršku kroz edukaciju, koristeći različite metodologije koje doprinose održivosti, razvoju i usavršavanju organizacije. Aktivnosti koje realizuje baza mogu biti volonterske ili imati profitni karakter. Treneri/kinje osećaju pripadnost bazi i motivaciju i kroz dogovor kreiraju standarde rada.   Treneri/kinje se biraju u bazu na mandat od dve godine na javnom konkursu, a broj mandata nije ograničen. Delokrug rada...
Više
Javni konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije – Generalni/a sekretar/ka

Javni konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije – Generalni/a sekretar/ka

Naziv pozicije: Generalni/a sekretar/ka Trajanje konkursa: 1. februar - 1. mart 2018. godine Period angažmana: 3 godine, uz mogućnost produženja mandata Linijski menadžment/izveštavanje: Neposredno Upravnom odboru, posredno Skupštini KOMS-a Uslovi rada: Radno mesto u Beogradu; Puno radno vreme – 40 radnih sati nedeljno; Mogućnost putovanja u zemlji i inostranstvu. Zaduženja i odgovornosti: Rukovođenje sekretarijatom KOMS-a (operativno upravljanje ljudskim, finansijskim i materijalnim resursima) Monitoring i koordinacija svih programa i projekata KOMS-a (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima; monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini; izveštavanje o sprovedenim aktivnostima); Izrada i praćenje realizacije godišnjih planova rada i budžeta, u saradnji sa sekretarijatom i...
Više
Otvoren konkurs za polaznike „Evropske škole debate“

Otvoren konkurs za polaznike „Evropske škole debate“

Projekat Evropske unije "EUTEKA - EU u vašoj biblioteci" raspisuje konkurs za četvrtu generaciju polaznika „Evropske škole debate“. Na konkurs se mogu prijaviti isključivo srednjoškolci i studenti. Od kraja oktobra 2017. do februara 2018, polaznici škole će pohađati radionice o veštini debatovanja, argumentaciji i javnom nastupu, kao i radionice o funkcionisanju Evropske unije, evropskim institucijama i procesu EU integracija. Radionice će se održavati subotom. Od ove godine radionice će se održavati i u Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru, a kao i prethodnih godina u Beogradu i Nišu. Predavači će biti treneri debatnih veština i najbolji učesnici debatnih takmičenja u Srbiji, kao i članovi...
Više
Poziv za trenere/kinje – obuka Young Media (PR)

Poziv za trenere/kinje – obuka Young Media (PR)

PRIJAVNI FORMULAR Young Media1. Uvod U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da se prijavite kao trener/kinja za angažman definisan u nastavku. Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja atraktivnog za medije, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete...
Više
Pokrenut program podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade

Pokrenut program podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade

Nezaposlenost mladih predstavlja izuzetno veliki problem u Srbiji i u 2016. godini stopa nezaposlenosti među ovom društvenom grupom iznosila je 34,9% (Anketa o radnoj snazi, Republički zavod za statistiku). U cilju podrške zapošljavanju mladih, u okviru nemačko – srpske razvojne saradnje realizuje se projekat pod nazivom Podsticanje zapošljavanja mladih, koji u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). S obzirom da socijalno preduzetništvo danas predstavlja jedan od ključnih pokretača ekonomskog i društvenog razvoja, koji pruža mogućnost zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa, u okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih ovaj koncept prepoznat je kao inovativan način za prevazilaženje...
Više
UKLjUČIVANjE UŽIVO – integrativni program podrške uključivanju mladih iz društveno osetljivih grupa

UKLjUČIVANjE UŽIVO – integrativni program podrške uključivanju mladih iz društveno osetljivih grupa

Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta organizuje Pilot Program za šest lokalnih zajednica „UKLjUČIVANjE UŽIVO“ - integrativni program podrške uključivanju mladih iz društveno osetljivih grupa   Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće društvene uključenosti mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.  Osnovne infomacije o programu: „UKLjUČIVANjE UŽIVO” predstavlja jedinstveni, i sveobuhvatni...
Više
Zaustavimo govor mržnje: Poziv za učešće na treningu

Zaustavimo govor mržnje: Poziv za učešće na treningu

Zanima te sloboda izražavanja i njene granice? Smatraš da govoru mržnje nije mesto u javnoj sferi i veruješ u važnost tolerancije prema društvenoj i kulturnoj različitosti? Aktivan/na si u oblasti rada sa mladima i aktivizma i zanima te da radiš kao omladinski/a edukator/ka? Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan pozivaju sve zainteresovane mlade aktiviste/kinje i omladinske radnike/ce da se prijave za učešće na treningu koji će se baviti jednim od velikih izazova interneta i online komunikacije - govorom mržnje. Internet i online mediji stvorili su prostor za izražavanje mišljenja, građansko novinarstvo, online aktivizam i...
Više
KONKURS: Koordinator/ka programa KOMS-a

KONKURS: Koordinator/ka programa KOMS-a

 KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH SRBIJE (KOMS)  objavljuje konkurs za poziciju KOORDINATOR/KA PROGRAMA KOMS-A Broj izvršilaca/teljki: 2 Opis zaduženja i odgovornosti: Realizacija godišnjeg plana rada KOMS-a (predlaganje, planiranje i implementacija projekata i aktivnosti KOMS-a, prikupljanje i analiza relevantnih podataka, angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima, monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini, izveštavanje o sprovedenim aktivnostima); Ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama KOMS-a; Razvoj partnerstava sa institucijama, orgranizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima omladinske politike; Unapređivanje sektorske i međusektorske saradnje u oblasti omladinske politike; Mesečno izveštavanje o realizovanim aktivnostima; Stručna i logistička podrška radu saveta i organa KOMS-a; Spremnost na prihvatanje promene...
Više
Poziv za dostavljanje ponuda istraživačima/cama za izradu alternativnog izveštaja o položaju mladih u Srbiji

Poziv za dostavljanje ponuda istraživačima/cama za izradu alternativnog izveštaja o položaju mladih u Srbiji

Krovna organizacija mladih Srbije poziva istraživače/ce da dostave ponude za angažovanje za izradu alternativnog izveštaja o položaju mladih u Srbiji . Izrada izveštaja i angažovanje stručnjaka sprovodi se  kroz projekat: „Glas mladih u demokratskim procesima“ koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske. U Srbiji se na godišnjem nivou objavi zanemarljivo mali broj izveštaja i istraživanja koji govore o položaju mladih, njihovim potrebama i problemima. U postojećim dokumentima čini se da se ne odražava sasvim objektivna slika o mladima, pojedina pitanja se uopšte...
Više