Zbornik “Evropska unija i evropske integracije”

Zbornik “Evropska unija i evropske integracije”

Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Švedskom objavljuje zbornik radova "Evropska unija i evropske integracije". Urednici: Miljana Pejić, Boban Stojanović i Nikola Jović Godina izdavanja: 2019. Preuzmite istraživanje: Download...
Više
Istraživanje ,,Mladi u medijskom ogledalu 2018.”

Istraživanje ,,Mladi u medijskom ogledalu 2018.”

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2018“ sprovodi se kao nastavak istoimenog istraživanja iz 2017. godine, uz donekle izmenjenu metodologiju, ali sa istim ciljem: da utvrdi nivo zastupljenosti mladih u domaćim medijima, kao i diskursne obrasce koji se o kreiraju o mladima. Istraživanje je deo projekta Deutsche Welle Akademie i Krovne organizacije mladih Srbije. ...
Više

Komparativna analiza omladinske politike u Srbiji sa politikama u EU

Ova komparativna analiza nastala je kao inicijativa Krovne organizacije mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i kraljevinom Švedskom. Smatrali smo da je neophodno da se uradi jedan pregled omladinskih politika u odabranim državama Evrope i da se one uporede sa politikama u Srbiji kako bi se pronašli primeri dobre prakse, dobre studije slučaja i kako bi se dobili predlozi za izmene politika u Srbiji. U analizi su obrađene politike obrazovanja, zapošljivosti i zdravlja, a države koje su bile predmet analize jesu: Holandija, Poljska i Hrvatska – koje su izabrane da bi oslikale različite pozicije zemalja u Evropi (procesi demokratizacije,...
Više
Preuzmite Smernice za uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

Preuzmite Smernice za uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

Unapređenje bezbednosti mladih[1] na lokalnom nivou predstavlja jednu od ključnih tema kojom se bavi Krovna organizacija mladih Srbije. Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade prvi put su izdate 2016. godine, nakon konsultacija u okviru KOMS mreže (Radno telo za bezbednost mladih[2] i druge organizacije članice KOMS), kao i sa predstavnicima i predstavnicama lokalnih samouprava i drugim akterima. U periodu od prvog izdanja, KOMS je nastavio da aktivno prati preduzete aktivnosti za unapređenje bezbednosti mladih. Drugo izdanje Smernica u skladu je i sa procesom formulisanja novog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu:...
Više
Preuzmite Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama

Preuzmite Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama

Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama nastao je kroz partnerstvo KOMS i TOC u okviru projekta „Klikni zeleno“. Ovaj kratki podsetnik za volontere i organizatore volontiranja u vanrednim situacijama objavljen je kako  bi se pripremili za krize, u cilju pravovremene i efikasne odbrane, ali pre svega bezbednosti volontera i obezbeđivanja dobrog upravljanja volonterima. ...
Više
Mladi u medijskom ogledalu

Mladi u medijskom ogledalu

Since National Youth Council of Serbia has conducted a research on the subject of youth position and needs in the Republic of Serbia in 2017 and unemployment, educational system and system of values are marked as the main issues that Serbian youth deals with – we have decided to see whether these issues are addressed in the media, and what is more important – do they offer any actual and useful advice or solution in their articles. This research would analyze national media, both traditional and online, and would refer to the content, but to the frequency, context and to...
Više
Preuzmite publikaciju Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Preuzmite publikaciju Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Ova publikacija nastala je sa željom da pokrenemo diskusiju u Srbiji o tome šta je neophodno na lokalnom nivou, kako bismo mogli reći da zajednica sistemski brine o mladima, da ih osluškuje, pita, podstiče i uvažava kao sagovornike u procesima donošenja odluka. Publikacija je namenjena svima nama koji radimo na razvoju lokalnih zajednica, onima koji rade sa mladima i za mlade. Namenjena je donosiocima odluka u opštinama i gradovima, ustanovama i institucijama, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i za mlade kao podsetnik da odgovorna briga o mladima podrazumeva da se glas mladih u demokratskim procesima čuje i uvaži. Mlade je neophodno...
Više
12