Preuzmite Smernice za uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

Preuzmite Smernice za uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

Unapređenje bezbednosti mladih[1] na lokalnom nivou predstavlja jednu od ključnih tema kojom se bavi Krovna organizacija mladih Srbije. Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade prvi put su izdate 2016. godine, nakon konsultacija u okviru KOMS mreže (Radno telo za bezbednost mladih[2] i druge organizacije članice KOMS), kao i sa predstavnicima i predstavnicama lokalnih samouprava i drugim akterima. U periodu od prvog izdanja, KOMS je nastavio da aktivno prati preduzete aktivnosti za unapređenje bezbednosti mladih. Drugo izdanje Smernica u skladu je i sa procesom formulisanja novog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu:...
Više
Preuzmite Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama

Preuzmite Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama

Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama nastao je kroz partnerstvo KOMS i TOC u okviru projekta „Klikni zeleno“. Ovaj kratki podsetnik za volontere i organizatore volontiranja u vanrednim situacijama objavljen je kako  bi se pripremili za krize, u cilju pravovremene i efikasne odbrane, ali pre svega bezbednosti volontera i obezbeđivanja dobrog upravljanja volonterima. ...
Više
Mladi u medijskom ogledalu

Mladi u medijskom ogledalu

Since National Youth Council of Serbia has conducted a research on the subject of youth position and needs in the Republic of Serbia in 2017 and unemployment, educational system and system of values are marked as the main issues that Serbian youth deals with – we have decided to see whether these issues are addressed in the media, and what is more important – do they offer any actual and useful advice or solution in their articles. This research would analyze national media, both traditional and online, and would refer to the content, but to the frequency, context and to...
Više
Preuzmite publikaciju Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Preuzmite publikaciju Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Ova publikacija nastala je sa željom da pokrenemo diskusiju u Srbiji o tome šta je neophodno na lokalnom nivou, kako bismo mogli reći da zajednica sistemski brine o mladima, da ih osluškuje, pita, podstiče i uvažava kao sagovornike u procesima donošenja odluka. Publikacija je namenjena svima nama koji radimo na razvoju lokalnih zajednica, onima koji rade sa mladima i za mlade. Namenjena je donosiocima odluka u opštinama i gradovima, ustanovama i institucijama, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i za mlade kao podsetnik da odgovorna briga o mladima podrazumeva da se glas mladih u demokratskim procesima čuje i uvaži. Mlade je neophodno...
Više

Preuzmi besplatno publikaciju Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade

Ovo je informativna publikacija o prikupljanju sredstava iz EU i međunarodnih fondova namenjena pre svega udruženjima mladih i udruženjima za mlade, ali i drugim organizacijama civilnog društva, koje se bave unapređenjem polažaja i kvaliteta života mladih u Srbiji.  Publikacija je izrađena u okviru projekta „Iskorak“, koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat teži da ojača postojeće strukture u omladinskom sektoru i uspostavi okvire za dalјe povezivanje svih aktera kroz principe i vrednosti KOMS-a.  Posebnu zahvalnost za izradu ove publikacije dugujemo i našim partnerima: EU info centar,   Fondacija Tempus, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike...
Više

Preuzmi besplatno Rečnik omladinske politike

Rečnik omladinske politike je prvi dokument koji objedinjuje i definiše različite pojmove u oblasti omladinske politike. Razvile su ga: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta. Akteri su kroz proces izrade Rečnika pokazali spremnost da uspostave sistemsku saradnju, usaglase vlastita razumevanja pojmova i usklade međusobne razlike u gledištima radi postizanja dogovora. Svrha Rečnika omladinske politike je definisanje relevantnih pojmova, kao i aktera u oblasti omladinske politike, njihovih uloga i pozicija. Želeli bismo posebno da istaknemo doprinos Rečnika u uređivanju odnosa između aktera iz civilnog sektora i resornog ministarstva u oblasti omladinskog rada i omladinske politike. Ciljna grupa kojoj je...
Više
12